Postavit je chce firma Windro, která tam vybudovala na Kraslicku již první park, kde elektrickou energii vyrábí čtyři větrné elektrárny. Krajský úřad Karlovarského kraje již začal posuzovat, zda bude možné další větrné elektrárny postavit.

Samotná obec doufá, že se záměr podaří zrealizovat. Když se před lety objevily první plány firmy, lidé byli proti. Nakonec ale dala obec projektu zelenou. Větrný park stojí v odlehlejší osadě Stará. „Lidé se tehdy obávali hluku. To se ale neděje. Už si na vrtule zvykli,” říká starostka obce Anna Polívková. Další větrný park by byl podle jejích slov pro obec jen přínosem. „Za čtyři větrníky dostáváme od firmy 460 tisíc korun ročně a budeme je dostávat dlouhých dvacet let. Díky těmto penězům můžeme investovat do rozvoje obce. Aktuálně do výstavby vodovodu a kanalizace,” říká starostka.

Nový větrný park by měl navazovat na ten stávající. Vedení Jindřichovic by uvítalo, kdyby byla povolena stavba alespoň dalších čtyř větrných elektráren. „Peníze bychom použili na opravu obecních cest a zaměřit se také konečně chceme na některé naše osady, kdy nám lidé vyčítají, že do nich neproudí peníze jako do samotného centra obce,” doplnila Polívková.