V letošním roce dostalo medaili celkem 18 nominovaných. „Udělení medaile je potvrzením nesmírných odborných i lidských kvalit Jiřího Pöpperla. Dlouhá léta je jednou z nejvýraznějších osobností těžebního průmyslu a energetiky v ČR a zároveň také velkým patriotem, který vždy vnímal odpovědnost Sokolovské uhelné za rozvoj regionu i za osud obyvatel Sokolovska a celého Karlovarského kraje,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

ZŠ Rokycanova Sokolov
Tohle je pět základních škol v okrese, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Jiří Pöpperl vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor hornická geologie. Později absolvoval doktorandské studium na České zemědělské univerzitě. Celý svůj profesní život spojil s těžebním průmyslem. Po studiu začal v roce 1980 pracovat v tehdejším Palivovém kombinátu Vřesová, kde se o několik let později stal vedoucím odboru hlavního měřiče a geologa a v roce 1997 vedoucím sekce rozvoje výrobní základny. Od roku 2004 do roku 2012 zastával funkci technického ředitele Sokolovské uhelné. V roce 2005 nastoupil na pozici člena představenstva společnosti Sokolovská uhelná, do konce roku 2023 byl předsedou představenstva skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Nyní pracuje jako tajemník představenstva skupiny.