Zanedbaná plocha v severní části Sokolova se promění v odpočinkový areál. Proměna bude stát zhruba devět milionů korun. Jde o bývalý Jižní lom na okraji města. Území, které bylo nejdříve zaplaveno a poté využíváno jako arboretum, leželo ladem.

Na levém břehu Ohře v Sokolově mezi Krejcarovou lávkou a vodáckou loděnicí se tento týden kolaudovalo, ale jen částečně. „Šlo zejména o věci, které podléhaly povolení stavebního úřadu. Na ostatních se bude ještě pracovat, jak to jen klimatické podmínky dovolí," konstatovala vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.

V parku došlo k prořezání, kultivaci a nové výsadbě stromů a keřů, vytvoření násypů, tůně s mokřadem, lesních cest a pěšin s osvětlením, dvou oddechových altánů a malého přírodního amfiteátru se zastřešeným jevištěm. Na stavbu za 9 milionů korun má město příslib evropské dotace, která má pokrýt většinu nákladů. Právě budovaný obchvat Sokolova rozdělí Jižní lom na dvě poloviny. Regenerace by se měla týkat severní části, od obchvatu po říčku Svatavu. Určité studie na využití výše zmíněné lokality měl Sokolov již před desítkami let.

Tehdy ovšem vedení města ještě nevědělo, kudy přesně a zda vůbec povede v těchto místech obchvat. Nyní, kdy se obchvat už staví, má město jasno, a tak nechalo zpracovat studii využití Jižního lomu.

Sokolov chce v lomu zanechat některé vzácné přírodní prvky, a další dokonce vybuduje. Zachovány tak budou částečně i dřeviny z někdejšího arboreta, které sloužilo na testování dřevin vhodných na rekultivace. Druhou polovinu Jižního lomu využívají sdružení Onesa a hasiči. Koná se zde měření sil složek integrovaného záchranného systému i veřejnosti s názvem Bahňák.