Na celostátním kongresu Svazu učitelů tance o posledním srpnovém víkendu mu cenu předala Eva Suknarovská z odboru Ministerstva pro regionální a národnostní kulturu České republiky.

S tanečním uměním začal Josef Kábrt po svém příchodu do regionu v roce 1954 jako učitel tělocviku na tehdejším hornickém učilišti v Královském Poříčí. Založil zde školní taneční kroužek a později soubor lidových písní a tanců. „Po přestěhování souboru do Hornického domu kultury v Sokolově rostla členská základna i taneční úroveň tělesa. Pod vedením Josefa Kábrta sokolovští tanečníci reprezentovali město na různých soutěžích a přehlídkách folklorního tance doma i v zahraničí,“ popisuje začátky svého otce Tomáš Kábrt.

Kromě toho vedl Josef Kábrt v Sokolově první poválečné taneční kurzy pro mládež. V roce 1960 od lidových tanců upustil a začal se věnovat se svým souborem národně společenským tancům. Vysokou úroveň činnosti souboru v této oblasti dokládá jeho každoroční působení na celostátních přehlídkách.

Na republikové úrovni Josef Kábrt inicioval vznik Lidové taneční konzervatoře, která nabízela vzdělání lektorům a asistentům společenského tance pod vedením profesorů Pražské taneční konzervatoře a tanečního oddělení Akademie múzických umění.
Věnoval se také organizování tanečních soutěží na národní i mezinárodní úrovni, z nichž některé se pořádají dodnes.

„Po demokratické revoluci založil Josef Kábrt vlastní taneční školu, ve které velmi úspěšně rozvinul výuku tance na profesionální úrovni i pro děti, výrazový tanec nebo country. Jeho tanečními kurzy tak prošly tři generace Sokolováků,“ konstatuje syn Tomáš.
Před deseti lety školu předal svému dřívějšímu žákovi a asistentovi Petru Macháčkovi. Josef Kábrt se stále aktivně věnuje společenskému tanci a pomáhá tanečním souborům ze západních Čech s účastí na kulturně-společenských akcích škol, úřadů a dalších organizací. Působí také jako poradce vedení Městského domu kultury Sokolov a vedení města v oblasti kultury.

Redaktorská a publikační činnost Josefa Kábrta zahrnuje více jak dvacetiletou práci pro časopis Svazu učitelů tance ČR, inovativní texty v oblasti předtaneční výchovy či hlubší zkoumání možností takzvaného minitančení – kurzů pro žáky druhého stupně základních škol. Dále jde o řadu materiálů týkajících se country dance či množství aktualit, novinek a názorů z taneční oblasti.
Na svého patriota si vzpomněli i občané při místní anketě a nominovali mistra na ocenění města. Sokolov poté vyhlásil Josefa Kábrta v roce 2016 Osobností města.