Obec je doslova rozdělena na dva tábory. Jedni podporují současného starostu Jana Onaka, druzí mu nemohou přijít na jméno. Proti sobě přitom stojí lidé, kteří v komunálních volbách kandidovali společně za KSČM.

Jádrem sporu je údajně neschopnost komunikace. Alespoň na tom se obě strany shodnou. „Současný starosta nebere nic jiného než svůj názor. Nikdo z nás už s ním nechce spolupracovat," říká Ladislav Čížek, který v čele obce stál třiadvacet let. Tři měsíce po volbách však rezignoval. Podle svých slov právě kvůli neustálým dohadům. „Nejsme schopni se na ničem domluvit. Starosta neuznává naše nápady, argumenty. Když není po jeho, je to špatně. Rezignovala kvůli tomu už i místostarostka, rozpadla se kulturní komise. Nemůžeme normálně pracovat," uvedl Čížek. V obci se dokonce sepisovala petice za nové volby. Dopadla tak půl na půl.

Obecní zastupitelstvo se v Josefově definitivně rozpadlo. Z devíti zastupitelů zbyli čtyři, a není tak schopné se usnášet. Nedá se počítat ani s náhradníky. Za KSČM totiž podalo zbylých šestnáct náhradníků rezignaci. Cíleně. „Chtěli jsme starostu už dvakrát odvolat. To by ale nikam nevedlo, protože by zůstal v zastupitelstvu. Pokud by v něm působil, naši zastupitelé by v něm být nechtěli. Proto tento náš krok," doplnil.

Podle starosty Jana Onaka nastaly spory kvůli změnám, které ´nová generace´ v Josefově chystala. „Do voleb jsem vstoupil na žádost bývalého starosty pana Čížka. V zastupitelstvu se po volbách objevila část ´mladších´, kteří se nechtěli přizpůsobit životu v 50. letech minulého století. V obci není chodník, žádné hřiště, prostory pro děti jako pískoviště, houpačky, prolézačky, žádné odpočinkové zóny. Čerpaly se jen krajské dotace pro malé investiční akce. Sice uprostřed přírody, ale bez cest na procházky, bez napojení na cyklostezky jinudy než po silnici. ´Nová krev´ v zastupitelstvu se to rozhodla změnit. Asi moc rychle. Po 23 letech se bývalý starosta setkal s názory, které se neshodovaly s jeho. Chtěli jsme maximálně využít dotací a dokázat aspoň něco," sdělil Onak. Ten kroutí hlavou například nad červencovou peticí, která se odehrála jen tři týdny po jeho zvolení. „Řada lidí se mi pak chodila omlouvat, že jim byly petiční archy podstrčené atd.," uvedl. Je rozhodnutý už v předčasných volbách nekandidovat. „Přesvědčil jsem se o tom, že slovo místního politika nemá váhu. Kultura jednání a chování je zde zcela jiná než ve městě."

Znovu kandidovat už nebudu, říká starosta rozhádané obce 

Starosta Josefova Jan Onak už do případných předčasných voleb podle svých slov nezasáhne. Více o dění v obci v rozhovoru.

Část zastupitelů avizuje, že se pokusí vyvolat předčasné volby. Hlavním argumentem je podle jejich slov to, že je s vámi údajně nemožná spolupráce. Jaká je na to vaše reakce?
Do voleb jsem vstoupil na žádost bývalého starosty pana Čížka. V zastupitelstvu se po volbách objevila část ´mladších´, kteří se nechtěli přizpůsobit životu v 50. letech minulého století. V obci není chodník, žádné hřiště, prostory pro děti jako pískoviště, houpačky, prolézačky, žádné odpočinkové zóny. Čerpaly se jen krajské dotace pro malé investiční akce. Sice uprostřed přírody, ale bez cest na procházky, bez napojení na cyklostezky jinudy než po silnici. ´Nová krev´ v zastupitelstvu se to rozhodla změnit. Asi moc rychle. Po 23 letech se bývalý starosta setkal s názory, které se neshodovaly s jeho. Chtěli jsme maximálně využít dotací v rámci posledního dotačního období a dokázat aspoň něco.
Pan Čížek rezignoval na funkci starosty, místostarosta se stal starostou a po šesti měsících se situace opakovala. Nikdo jiný ze zastupitelů neměl čas se práci starosty věnovat. Relativně nejvíce času zbývalo mně. Nemám politické ambice a nyní si uvědomuji, že ani dostatek sil bojovat s větrnými mlýny.

Vše jsme se pokusili postavit od začátku, začít evidovat dopisy, psát je na hlavičkovém papíře, razítkovat správným razítkem, neexistovala razítka obecního úřadu a obce, na vše bylo používáno kulaté razítko se státním znakem. Dát věcem řád. Doplnili jsme směrnice, na web dodali chybějící vyhlášky, zavedli evidenci docházky. A to vše jsem se musel s pár lidmi učit za pochodu, protože nám nebyl pan Čížek ochoten nic poradit ani s ničím pomoct, jak sám oficiálně prohlásil na zasedáních zastupitelstva, se slovy jsem v opozici a tak se budu chovat. Jediná úřednice obce, která mohla zajistit chod úřadu, náhle dlouhodobě onemocněla.

Začali jsme s úklidem – na úřadě, obci, a vylézali stále noví kostlivci ze skříně, jako černá stavba, neevidovaný majetek, finanční částky na DPP až 800 Kč/h, špatně vedené účetnictví, podivné smlouvy o nájmech, neevidované pohledávky obce za nájem – to vše lze dokázat, máme i zprávu od daňového poradce.
Určitě bychom nedokázali všechny realizované kroky provést bez vydatné pomoci úředníků a starostů Sokolova, Chodova a Karlovarského kraje, kam jsme se byli nuceni často obracet o radu a právní pomoc.

Jak vnímáte situaci v obci nyní vy?
V obci žije velká, rozvětvená skupina příznivců pana Čížka, značná část v příbuzenských vztazích. Pochopitelně, pan Čížek byl na úřadě 23 let, pomáhal lidem, pracoval rukama. Obec je proslulá kulturními akcemi i v okolí. Nikde se v malých obcích okolo takové akce nekonaly. Je to, jako když se doma můžete rozhodnout, zda hodně jíst a pít, nebo zda si koupíte za tři měsíce novou televizi. Jde o pozlátko pro občany, za jeden rok se za akce utratilo například několik herních dětských prvků. Tito občané jsou nyní nespokojení. O jejich názorech víme. Vzhledem k obsahu a formě předávaných vzkazů jsme museli zrušit návštěvní knihu na webu obce a omezit příspěvky na facebooku.
Na druhé straně nám spousta lidí, převážně vzdělanějších, fandí. Vidí pozitivní změnu. Vydáváme nový zpravodaj, máme nový web, facebook, snažíme se zvýšit úroveň předávaných informací, snažíme se obnovit kroniku, která nebyla roky vedena. Otevřeli jsme také miniknihovničku, dáváme do kupy knihovnu, děláme kurzy NJ a PC, děvčata založila spolek, vybudovali jsme nový plot kolem sběrného dvora, který původně strašil procházející, uklízíme obec, momentálně VPP pročišťují a celkově rekultivují veřejná prostranství. V rekordně krátkém čase jsme na koleni vytvořili Rozvojový program obce, sami a zadarmo, a s jeho pomocí se snažili získat dotace. Na webu máme aktualizovaný stav dotací, přehled, kolik jsme jich stihli zpracovat a podat. Podotýkám, bez úřednice, s nutností zabezpečit běžný chod úřadu. Nespokojenost ´staré gardy´ ale chápu. ´Stará cesta´ byla pohodlnější, bez práce, bez papírů.

V případě, že dojde k novým volbám, budete kandidovat?
V případě nových voleb kandidovat nebudu. Přesvědčil jsem se o tom, že slovo místního politika nemá váhu. Kultura jednání a chování je zde zcela jiná než ve městě. S panem Čížkem jsme měli gentlemanskou dohodu, kterou nedodržel, ba právě naopak. Nejsem z lidí, kteří by chtěli z obecního rozpočtu profitovat, tato taktika se mi příčí. Používám svůj soukromý telefon, nenechám si proplácet cestovné, tuto práci dělám jako neuvolněný. Snažím se omezovat nepotřebné obecní výdaje na provoz. Dodržovat právní normy, zavádět jednotná pravidla, omezovat subjektivní přístup.
Na setkání starostů jsem zaslechl na adresu naší obce dobrý nápad, ať si prý s naší občanskou vybaveností uděláme skanzen. A my ´náplava´ jsme skanzen nechtěli.

Jak vnímáte výsledky nedávné petice v souvislosti s novými volbami?
Celá věc se odehrála v červenci, kdy jsem byl na dovolené. 23. června jsem se stal starostou a už po třech týdnech věděli místní, že je nutné vyvolat nové volby. Mnoho lidí se mi později omluvilo, neboť jim podpisové archy byly předloženy s úplně jinými argumenty, než jak bylo prezentováno na zasedání zastupitelstva. Docházelo dokonce k vynucování podpisů a slovním potyčkám. Mne tu nikdo neznal, přistěhovali jsme se půl roku před volbami, a tak chápu, že panu Čížkovi věřili, že takto to nejde.
Například bývalý starosta Čížek tvrdí, že hlavním důvodem těchto kroků je neschopnost komunikace mezi vedením města a zastupiteli…

Zde mohu odkázat na záznamy ze zasedání zastupitelstva. Uvedená věta se stala mantrou lidí, kteří pokud jim něco vytknete a nesouhlasíte s nimi, otočí se k vám zády a beze slova odejdou. Mantrou lidí, kteří nedodržují základní pravidla slušného chování, nepozdraví starší, neodpovídají na e-maily a jejich hlavním komunikačním nástrojem jsou pomluvy. Komunikace je obousměrný proces, jinak je neúčinná.

Ani všichni zastupitelé si neuvědomují, že odpovědnost za hospodaření obce nese starosta. Zastupitelstvo chtělo schvalovat a schvalovalo věci, které v jiných obcích běžně patří do kompetence starosty, mezi tzv. zbytkové pravomoci. Spor začal gradovat, když jsem vyžadoval úspory, menší útraty za alkohol na akce a řádné vyúčtování všech organizovaných akcí. V tuto chvíli přestala zcela komunikovat nejmladší zastupitelka, předsedkyně finančního výboru a kulturní a sportovní komise.

Coje podle vás tedy největším ohniskem sporu?
Střet starého a nového světa, střet sociálně-kulturní, střet morálky. A ješitnost a pomsta. Zavádění pravidel, která by měla platit stejně pro všechny. Omezování neinvestičních výdajů, často osobního rázu, z obecního rozpočtu. Slušní lidé jsou ´za plotem´. A většina z nich se neozývá, nechodí ani na zastupitelstvo, stydí se, ne za sebe, ale za ostatní. Ten, kdo má pravdu, nemusí křičet.

Jaké budou vaše následující kroky?
Věnuji veškeré úsilí tomu, abych svému nástupci předal úřad v pořádku.