Podle slov bývalého starosty Ladislava Čížka ji chce obec zbourat. Současný starosta Jan Onak ale říká, že záměrem obce je získat dotaci na rekonstrukci celého objektu, přestože je v havarijním stavu, bez napojení na elektriku, vodovod a kanalizaci.

Zvoničku si Josefovští postavili nákladem 48 tisíc korun v roce 1998 vlastními silami, za peníze, které vybrali mezi sebou, i s přispěním tehdejšího šéfa republikánů Miroslava Sládka. K původnímu objektu přistavěli štítovou zeď a na ni umístili zvon vyrobený speciálně pro tuto zvonici. „Troufnu si říct, že Josefov je určitě jedinou obcí v okrese s takovou zvoničkou a donedávna také jedinou obcí, která měla placenou funkci zvoníka,“ říká Ladislav Čížek.

Po celou dobu se zvonice také nasvětlovala, a byla tak v noci jediným osvětleným bodem obce. Zvoník na ní pravidelně zvonil dvakrát denně, v poledne a večer. „Letos o Velikonocích však zvon odletěl do Říma a už se nevrátil. Od Velikonoc se zvonit přestalo,“ postěžoval si Čížek. „Podle obce je zvonice v katastrofálním stavu. Posledních pět let se ale do údržby neinvestovalo a objekt chátrá, i kvůli tomu, že je v něm uskladněna posypová sůl,“ uvedl s tím, že si ale nemyslí, že je v takovém stavu, aby bylo nutné ho zbourat.

Podle slov starosty Onaka nebyl dům, k němuž je štít se zvonicí přistavěn, v novodobé historii obce využíván k původním účelům. „S ohledem na stav sloužil příležitostně jako sklad materiálu, nářadí a podobně,“ sdělil starosta.

Přesto zastupitelstvo rozhodlo, že se bude snažit získat dotaci na obnovu, a proběhla debata s občany o jeho možném využití. „Při prohlídce objektu projektant konstatoval závažné skutečnosti bránící využívání, a to chybějící funkční základy a narušenou statiku. Za nejpřijatelnější řešení bylo projektantem považováno zbourání budovy při zachování štítové stěny a výstavba repliky původního objektu,“ přiblížil starosta Onak.

Až do posouzení stavu statikem zastupitelstvo rozhodlo o ukončení zvonění z bezpečnostních důvodů. Podle posudku statika je však nutné zbourat i štítovou stěnu, neboť není nosná a vzhledem k přikotvení ke stěně původního objektu ji nelze zabezpečit před pádem.

Snahou obce je získat dotaci na rekonstrukci a nechala objekt zapsat jako brownfield do národní databáze. „Hledáme i další dotační možnosti, uvažujeme i o alternativě výstavby vlastními silami,“ slíbil starosta Onak.

Ladislav Čížek je však nadále skeptický, nevěří, že se zvonička vrátí do provozu. „Co se jednou přeruší, těžko se obnovuje,“ je přesvědčený. I proto obyvatelé iniciovali petici za zachování josefovské zvonice.