Zdevastovaný dům využívali v minulosti jako svůj azyl bezdomovci. Poté byla zazděna okna a dveře v nižších patrech a od jen doby budova jen chátrá. S demolicí má pomoci dotace a po zbourání objektu vznikne na místě parkoviště.

"Město Sokolov odkoupilo bytové domy v sociálně vyloučených lokalitách se záměrem tyto vybydlené budovy zbourat a na jejich místě postavit parkovací plochy. Mezi nimi i dům číslo popisné 1373 a 1374 v ulici Sv. Čecha. Na spolufinancování akce požádalo město o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách," potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Jak potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková, jedná se o objekty, které dříve sloužily k bydlení a v současnosti se nachází v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou podsklepené a mají 3-4 nadzemní podlaží. Prozatím jsou napojeny na všechny sítě technické infrastruktury, během demolice budou odstraněny všechny objekty včetně podzemních podlaží a základů. Způsob sanace prostoru po demolici byl stanoven na základě průzkumných prací v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Sokolov koupí celkem šest objektů. První tři čeká demolice, další rekonstrukce a nabídka k bydlení. Jedná se vždy o jeden vchod v bytovém domě v ulicích Sv. Čecha a U Divadla a dále o dva vchody domu v Hornické ulici. "Domy tu je straší a nic z toho. Opravit je asi nemá smysl, do této lokality by se nikdo moc nehrnul," říká Pavel Stejskal ze Sokolova.

Kdo by chtěl zjistit více o historii panelových domů v Sokolově, má možnost. Je jich celkem patnáct a na jejich výstavbu během posledních 80 let a věci s tím související se zaměřili autoři Jan a Michael Rundovi ve své nové knize. Vyšla před nedávnem a jmenuje se Sokolovská sídliště. „Navazuje na naše předchozí publikace, kde jsme popisovali nejen architektonický vývoj Sokolova, ale i postup demolic. Kniha je spíše technického charakteru, ale je doplněna řadou dobových snímků a bohatou dokumentací,“ říká Michael Rund.

„Čerpali jsme v archivech Sokolovské uhelné, v Jindřichovicích, v archivu městského úřadu či muzea. Další materiály měli známí a kamarádi doma. Dalším zdrojem bylo vyprávění bývalých zaměstnanců Pozemních staveb a dalších,“ doplňuje starší ze spoluautorů Jan Rund.