Dvacet let chodí jeden ze Sokolováků Milan Novák na procházku kolem Ohře. A zhruba stejnou dobu se podle jeho slov válejí v řece silné kabely, které hyzdí pravé rameno Ohře. Úředníci životního prostředí sokolovské radnice mu vzkazují, že jeho připomínky posílají správci toku.

„Přes dva měsíce čekám, že se odklidí kabely z řeky Ohře, a stále se nic neděje. Doufám, že nebudu čekat dalších dvacet let na odklizení," říká Novák.
Před dvěma měsíci se mu totiž podařilo dostat k řece úředníky životního prostředí. Informoval je o údajných splašcích, které do řeky tečou.

„U Krejcarovy lávky vytéká zatrubněný Dolnorychnovský potok, nejedná se o vyústění kanalizace. Potok protéká správním územím obcí Dolní Rychnov a Sokolov. V průběhu letošního roku rozhodlo Ministerstvo zemědělství na žádost města Sokolova o tom, že město již nebude správcem tohoto toku. Správu bude vykonávat Povodí Ohře, s.p.," řekla vedoucí odboru Jitka Škrabalová. V současné době by podle ní do toku neměly být svedeny žádné nepřečištěné odpadní vody.

Podobnou odpověď dostal po své urgenci pan Novák i nyní. „Podnět týkající se odklizení kabelů z koryta Ohře byl předán správci toku – Povodí Ohře, s.p. Dle telefonické dohody s pracovnicí Povodí Ohře, s.p., paní Hubertovou bude záležitost z jejich strany prověřena a dle možností bude provedena náprava," dodala Škrabalová. Na místě je patrné, že několik kabelů zmizelo, ale ne všechny.

Vodáci plující po řece Ohři Sokolovem tak zažívají mnoho kontrastů. Za Starým náměstím v Sokolově je to zcela nový park s altány, cestičkami a zelení, který volně navazuje na zdejší loděnici. To je pohled na levý břeh.

Na opačném břehu už obrázek tak idylický není a je lepší se této straně vyhnout. Z betonového koryta totiž teče páchnoucí voda, občas také voda s pěnou a v zemi i řece se táhne několik kabelů.