V Sokolově je nutné vybudovat nový informační systém městské policie. Ten má být plně kompatibilní s kamerovým systémem. V současné době probíhá výběrové řízení.

Smyslem výběrového řízení je plná modernizace kamerového systému v Sokolově, a to zejména softwarové části. „Dohromady je v současné době součástí kamerového systému jednadvacet kamer,“ řekl velitel strážníků Petr Kubis. Jak upřesnil, nyní je v Sokolově čtrnáct otočných kamer pro sledování města. Jedna otočná kamera sleduje náměstí v Březové. Ve městě jsou dále tři stacionární kamery, které sledují dopravní situaci, a další trojice kamer, které sledují parkoviště.

„Za prvních pět měsíců tohoto roku bylo operátory kamerového systému zjištěno v Sokolově 208 přestupků v dopravě a veřejném pořádku, za které byly uděleny blokové pokuty ve výši 99 tisíc korun,“ vypočítal Kubis. Operátoři kamerového systému se zaměřují zejména na porušování obecně závazné vyhlášky města, která zakazuje pití alkoholu na veřejnosti, dopravní přestupky, dodržování zavírací doby na předzahrádkách, zejména na Starém náměstí v Sokolově. Zde se podařilo například objasnit poškozování dlažby, kterou následně někdo vhazoval do kašny. Do budoucna město počítá s rozšiřováním kamerových bodů podle bezpečnostní situace ve městě. „Sledování dopravní situace beru, ale monitoring předzahrádek se mi moc nelíbí,“ řekl jeden z občanů Sokolova.