Občanům Sokolova nedávají ještě teď spát předvolební plakáty sdružení Radnice středu, jejímž kandidátem byl i jednatel technických služeb Sokolov Jaromír Dvořák. Právě Sotes totiž veřejné osvětlení spravuje, a lidé se tudíž domnívají, že měla Radnice středu kampaň zdarma. Vedení technických služeb to rázně odmítá.

„Ptám se, jak je možné, že jedna ze stran využívala pro svou předvolební prezentaci sloupy veřejného osvětlení a ne plochy k tomuto účelu určené? Není to zneužití obecního majetku jedním z členů, který je současně ředitelem technických služeb?" napsal přímo starostovi města jeden ze sokolovských občanů.

„Firma Sotes pronajímá sloupy veřejného osvětlení všem organizacím, které zaplatí podle ceníkuFirma Sotes pronajímá sloupy veřejného osvětlení všem organizacím, které zaplatí podle ceníku. Je samozřejmé, že všechny firmy a osoby za toto platí. Je nemyslitelné, že by pan ředitel nezaplatil. Tento systém pronajímání funguje více jak deset," odpověděl Jaromír Dvořák. Cena je 2,5 tisíce korun včetně DPH na týden. Zda si pronajímatel pověsí plakát pouze na jeden, či na více sloupů, záleží jen na něm.

Jak upřesnil Dvořák, na sloupech se před volbami či během nich prezentuje většina kandidujících stran. Mimo volby pak firmy či jiné reklamní agentury, což přináší Sotesu zisk.