Kraj už ví, kde by mohl stát univerzitní kampus. Vyplynulo to z variantní studie, která má popsat lokality, kde by mohl kampus vzniknout, a vyčíslit předběžné náklady na jeho vybudování. Sloužit by měl jako středisko regionálních vysokoškolských pracovišť. A jaké lokality jsou pro jeho zřízení vhodné?
Jedná se o tři místa – areál krajského úřadu v Karlových Varech, bývalá kasárna Klimentov u Velké Hleďsebe nebo okolí budoucího jezera Medard. „Za nejvýhodnější považujeme variantu výstavby kampusu v areálu krajského úřadu. Ať už vzhledem k dobré dopravní obslužnosti, umístění v centru regionu nebo proto, že zde má kraj vlastní pozemky,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

„V rámci projektu se rovněž počítá s výstavbou ubytovacích kapacit pro studenty a vyučující, dále pak stravovacího zařízení, které může sloužit i zaměstnancům dalších institucí,“ poznamenala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková s tím, že se závěry studie, která by měla být hotova do konce března, se bude moci veřejnost seznámit během dubna.

Hlavním důvodem k vybudování kampusu je snaha vytvořit podmínky pro rozvoj vysokého školství v kraji a pro vznik vysoké školy, jež by sídlila přímo v regionu. „Znamenalo by to také příležitost pro založení výzkumného a vývojového centra či inovačního inkubátoru,“ dodal Navrátil.
V současnosti má v regionu svá pracoviště devět vysokých škol. Kraj uzavřel dohodu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která k výuce v současnosti využívá prostory krajského úřadu a knihovny.

Zástupci vysoké školy při své únorové návštěvě ujistili vedení kraje o zájmu rozvíjet nadále v regionu své aktivity. „Hovořili jsme také o možnosti využít v budoucnu ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou plochy v okolí dolu Medard, a to pro výzkum v oblasti rekultivačních prací,“ zmínil náměstek.