Bezpečnostní školení totiž doplnila řada elektronických vychytávek a na závěr přibyly brožury s názvem Co dělat když? Ty jsou rozdělené podle barev dle typu nebezpečí a seznámí se s nimi jak žáci, tak kantoři. Kantorům navíc přibude pár doporučení a rad proti agresorům ve škole, které z taktických důvodů budou znát jen oni.

Jak se zachovat při požáru ve škole, zřejmě většina učitelů ví a jedná automaticky. Jak se ale zachovat k cizímu člověku se zbraní v ruce a jak postupovat, aby nedošlo k tragédii, už tak jednoduché není. To je tvrdý oříšek i pro profesionální vyjednavače. Pedagogům ve škole by však mohly pomoci takzvané tipové karty, které připravili odborníci.

„Budou rozdělené podle barev a měly by napomoci k rychlé reakci zaměstnanců školy při krizových situacích, jako je požár či střelba ve škole. Jde o součást projektu Stop násilí na dětech,“ říká preventistka MP Sokolov Hana Procházková. Městská policie jako autor projektu zároveň uklidňuje rodiče, že jde čistě o prevenci.

„Na projektu spolupracovala Policie ČR, záchranná služba, hasiči a naše městská policie,“ upřesnila Procházková. Ta v úterý předala pomůcky osobně na osmé ZŠ v sokolovské ulici Křižíkova.

„Budou umístěny ve třídách i na chodbách. Některé z nich jsou dokonce z nehořlavého materiálu, aby v případě požáru vydržely co nejdéle,“ uvedl ředitel školy Vladimír Vlček.

Jak upřesnil, rodiče bude asi nejvíce zajímat kontrola docházky jejich dětí. Kromě čipů, které zaznamenají příchod žáka, mají v každé třídě k dispozici takzvanou elektronickou třídní knihu, kde fyzicky zkontrolují přítomnost žáka.

„Může se stát, že si náš žák zapomene čip doma či si zapomene svůj příchod do školy takzvaně pípnout. Poté kantor zjistí ve třídě, zda tam opravdu je, či nikoliv. Pokud není, tak do půl hodiny odejde SMS zpráva rodičům, že jejich dítě není ve škole,“ nastínil postup Vlček.