Seminář byl organizován pro všechny věkové kategorie, tedy pro děti, juniory, dospělé i seniory, přičemž ambicí bylo zprostředkovat lidem velmistra karate a kulturu Okinawy. Akci slavnostním aktem zahájil prezident domovské Meibukan organizace a hlavní organizátor Jiří Matouš.

"Po úvodních slovech a zdravicích vzácných hostů zazněla nádherně živě zpívaná hymna České republiky a Japonska z úst studentky Konzervatoře Jaroslava Ježka Šárky Kerulové. Úvodní ceremoniál vyvrcholil vystoupením souboru Ryukyukoku Matsuri Daiko CZ z Prahy, který se zabývá studiem tanců Okinawy. Vystoupení v ryukyu kostýmech za zvuku okinawských bubnů některým účastníkům a divákům vhánělo slzy do očí. Hrdost českého státu symbolizoval maskot dvouocasého českého lva oblečeného do karategi s modrým pásem. V masce byl po celou dobu oblečen Filip Šandor," přiblížil setkání s mistrem Jiří Matouš.

Pak již následoval víkend pilného cvičení karatedo pod vedením velmistra. Materie karate je široká, takže seminář by mohl probíhat týden, ale čas je omezen, takže kromě technických chyb se mistr soustředil i na filozofii a historii karate. "V technických otázkách mistrovi pomáhali dva instruktoři z Kanady, a to Kyoshi Carl Wheeler, 8. Dan a Kyoshi Mark Matthews, 7. Dan. Sobota byla velmi intenzivní a tak byla pro účastníky semináře připravena Sajonara party v restauraci Marshall v Sokolově. Párty byla ozvláštněna vystoupením ryukyu tanečnice Lenky Šustrové s okinawským výrazovým tancem, kterému říkáme kytka. Slavnostní atmosféru navodila i Šárka Kerulová svým zpěvem světoznámých melodií v českém i anglickém jazyce," říká Matouš.

Atmosféru semináře doprovázela i bohatá výzdoba tělocvičny a ve vstupní hale připravená výstava japonských artefaktů a nebo třeba knih o karate z domácí provenience. Podle reakcí účastníků na místě, ale i písemných reakcí lze soudit, že seminář měl pokud ne světovou úroveň, pak zcela jistě evropskou. Seminář byl realizován za finanční podpory města Sokolov, obce Dolní Rychnov a řady soukromých sponzorů, kterým pořadatelé mnohokrát děkují.

Kromě semináře čekal na pana Yagi bohatý program. Zúčastnil se například kurzu sebeobrany pro ženy a seniory v Sokolově a absolvoval besedu s žáky druhého stupně základní školy v Sokolově na Švabinského ulici. Studenti a žáci domovské organizace prožili několik interních a individuálních tréninků. Právě na posledním tréninku se dostalo místní organizaci veliké pocty, kdy prezident asociace Jiří Matouš obdržel z rukou velmistra Yagi čestný titul Kyoshi. Jde o individuální ocenění technických dovedností, ale především znalostí v oblasti karate, jakož i charakteru a dlouhodobé vynikající práce při prosazování dobrého jména Meibukan karate a mezinárodní organizace. Kyoshi v překladu znamená mistr učitel nebo učitel učitelů.

Mistr Yagi se narodil v roce 1944 ve městě Naha na ostrově Okinawa v Japonsku jako prvorozený syn velmistra karate-do Meitoku Yagi (1912-2003). Rodina Yagi náleží k velmi staré rodové linii, která na Okinawu připlula z Číny jako vyslanci čínského císaře v roce 1392. Tato mise je na Okinawě známa jako "36 rodin", přičemž rodiny se usadili ve vesnici Kume. Představitelé rodin měli za úkol na ostrov Okinawa importovat čínskou kulturu a pozvednout tak kulturní, vzdělanostní, náboženskou a státní úroveň tehdejšího samostatného království Rjúkjú.

Zmíněná vesnice Kume je dnes pulsující čtvrtí města Naha, ale rodina Yagi zde stále bydlí a provozuje svoje DOJO (místo pro výuku bojového umění). Nejslavnější prapředek rodiny byl generál Jana Oyakata Teido, který řídil vojenské obranné operace přístavního města Naha v roce 1609, a to proti několikanásobné přesile japonského samurajského rodu Sacuma z Kjúšú. Generál přesile podlehl, ale nepodlehl nátlaku podepsat vazalskou přísahu. Svoji neústupnost a loajalitu ke království zaplatil svým životem.

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu a tak není žádným překvapením, že Meitatsu od pěti let velmi pilně cvičil a později studoval okinawské bojové umění s názvem karate-do, a to pod vedením svého otce. V současné době je držitelem nejvyššího stupně černého pásu tj. 10. Dan a dostalo se mu cti, že může užívat titulu Hanshi (všemi respektovaný mistr). Jako čestný předseda International Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Association jezdí po celém světě a vyučuje karate a šíří filozofii okinawského bojového umění. Kromě toho napsal několik knih o karate, kdy na počátku 80. let minulého století napsal svoji první knihu s názvem „Karate letí kolem světa“ a jeho poslední příspěvek je z roku 2008 pod titulem Tajemství ducha karate.

Mistr Yagi je ženatý, přičemž jeho žena Noriko jej do České republiky doprovázela.