V Chlumu Sv. Maří jste v minulosti působil. Jak často se sem vracíte a jaké vzpomínky vás vážou právě k této obci?

Od té doby, co jsem odešel z Chlumu Svaté Maří, jsem se tam vždy vracel. V době svobody, kdy mi přibylo mnoho povinností, to už sice nebylo tak často, nicméně každý rok, když jedu ze setkání redakční rady revue Salve, které se koná v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, se na Chlumu zastavuji. Někdy narazím na zavřený kostel, ale někdy zase třeba někoho potkám.

Vzpomenete si někdy na dobu, kdy jste byl stíhán StB? Ovlivnilo to váš vztah k Sokolovsku, kde jste působil?

Ta záležitost souvisela s přítomností dominikánů a doktora Habáně a ovlivnila to také skutečnost, že jsem nečetl provolání k volbám v roce 1971. Byl jsem potom přeložen do Nových Mitrovic, kde mi byl odňat státní souhlas. Pokud ale myslím na Chlum, tak vždy jako na mariánské poutní místo, kde jsem se stal členem dominikánského řádu. Vzpomínám také na řadu místních lidí, kteří už z velké části nejsou mezi námi.

Plánuje církev na Sokolovsku, potažmo v kraji nějaký nový sociální program?
Sokolov patří pod plzeňské biskupství, takže nejsem tím, kdo by tam mohl něco plánovat. Podporuji nicméně iniciativu řádu křižovníků, aby v tomto kraji působili i v této oblasti.

Jak osobně vidíte situaci s uprchlíky, kteří míří do České republiky i do dalších zemí Evropy? Myslíte si, že bychom měli být benevolentnější, nebo naopak?
Otázka přijetí uprchlíků je otázkou křesťanské solidarity. Jedna věc je pomoc bližnímu, kterou nemůže křesťan odmítnout. Další věc je ale mezinárodněpolitická otázka rozumného řešení současné migrační krize. Jako církev nejsme schopni pomoci na všech úrovních, nemáme např. žádné zpravodajské či bezpečnostní specialisty. Církev nabídla vládě pomoc, a to v oblasti, v níž je kompetentní. Mám na mysli zejména zkušenosti naší charity, která imigrantům na našem území pomáhá dlouhodobě. Naše nabídka pomoci křesťanům neznamená odmítnutí ostatních, ale jen to, že v této části celého problému si myslíme, že můžeme s ohledem na kontakty a jazykové a religionistické vybavení pracovníků charity pomoci více.
Jsme svědky dvou extrémních postojů. Na jedné straně je to iracionální strach, který vidí v každém uprchlíkovi potenciálního nepřítele a teroristu. To je samozřejmě nesmysl a posilovat tyto obavy je nebezpečné. Na druhé straně ale zase není pravda, že každý uprchlík je vždy obětí kruté persekuce, a má tedy automaticky právo na to, abychom mu okamžitě bez ohledu na všechny souvislosti umožnili žít v Evropě. Jako vždy, je třeba umět rozlišovat.