Poslouží uživatelům z řad odborníků i veřejnosti. Dataportál dostupný na doméně www.datazapad.cz. Vznikal během roku 2023 a nyní byl uveden do plného provozu. Uživatelům nabízí využití tzv. otevřených dat, přehled webových stránek, které poskytují různá data o kraji, informace o inovačním prostředí Karlovarského kraje formou Regionální inovační mapy, různé analytické výstupy související s krajem i atraktivní vizuály z jednotlivých oblastí života v regionu.

„Ačkoli jsme dataportál spustili teprve před pár dny, už pracujeme na jeho dalším rozvoji. V přípravě je anglická mutace a v průběhu letošního roku máme v plánu sestavit profil regionu, který poskytne ucelený pohled na socioekonomickou situaci Karlovarského kraje. Jednotlivá data budeme samozřejmě pravidelně aktualizovat,” uvedl Vlastimil Veselý, ředitel KARP.

Cílem je, aby se dataportál stal univerzálním datovým a informačním zdrojem pro kohokoliv, kdo se zajímá o dění v regionu, ale také infrastrukturou pro otevírání dat v kraji, která zvýší transparentnost a rozvoj veřejné správy a zlepší informovanost občanů. Navíc pomůže také obcím plnit připravovanou zákonnou povinnost zveřejňovat data v Národním katalogu otevřených dat.

„Věřím, že kvalitní datová základna poskytne stejně kvalitní základ pro řízení regionu a pomůže s rozvojem Karlovarského kraje. Data totiž představují primární předpoklad pro racionální rozhodování, které tak lze činit rychleji, přesněji a efektivněji. A o to nám jde. Posouvat náš kraj vpřed díky znalosti prostředí, v němž žijeme, pracujeme a tvoříme hodnoty,” řekl Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.

Dataportál bude podrobně představen na konferenci Inovace, kterou bude Karlovarská agentura rozvoje podnikání pořádat v květnu letošního roku pro představitele obcí a firem v regionu, ale také pro školy, studenty a další zájemce o inovativní postupy a nové technologie.