KKN se nyní potýká zejména s dopady úhradové vyhlášky, podle které dostává jen 90 procent plateb z e skutečnosti roku 2011. Při započtení inflace je to tedy jen přibližně 82 procent. Podle Svobody by se dalo jednáním se zdravotními pojišťovnami dohodnout například navýšení plateb pro nemocnici v Chebu, která je na tom o to hůře, že v roce 2011 byla v rekonstrukci. Jen toto vyrovnání by přineslo 40 milionů korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) si je vědoma těžké situace nemocnic, které poskytují akutní lůžkovou péči, a je proto připravena si na konci prvního pololetí ověřit reálnost úhrad. Chceme vytvořit prostor pro korekci, aby byla případná změna možná od druhého pololetí, oznámil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Jak by případná změna úhrad mohla vypadat, bude možné říci, až bude VZP znát co nejpřesněji reálný objem péče, který konkrétní zdravotnická zařízení poskytla za prvních šest měsíců klientům naší pojišťovny," uvedl Tichý. Podobnou korekci by VZP uvítala i u ostatních pojišťoven.

Podle Svobody, když nastupoval na jaře do funkce, byl ujišťován, že nemocnice je ekonomicky v pořádku, ale jsou problémy s lékaři. „Realita je opačná. Ekonomika je katastrofální," konstatoval Svoboda.

Zastupitelům řekl, že Karlovarský kraj by se měl do budoucna rozhodnout, jestli chce mít skutečnou krajskou nemocnici nebo tři okresní. Do krajské by podle něj mělo jít 90 procent prostředků, které kraj do nemocnic dává.

„Nemůžeme si dovolit konkurovat krajské nemocnici v okresech," uvedl Svoboda. Kraj vlastní kromě chebské a karlovarské ještě nemocnici v Sokolově. Tu ale dlouhodobě pronajal společnosti Nemos. Do všech tří nemocnic přitom posílá peníze na investice, zhruba v podílu 40 procent pro Karlovy Vary a po 30 procentech pro obě další.

Hejtman Josef Novotný (ČSSD) na zastupitelstvu řekl, že „pokud by byly platby od pojišťoven takové, jaké mají být, tak mohou fungovat všechny tři nemocnice". Za první čtyři měsíce letošního roku podle něj vyplatila VZP nemocnicím o 1,2 miliardy Kč méně než v roce 2012," uvedl. Podle něj by platby pojišťoven měly nejen pokrýt náklady na zdravotní péči, ale dát nemocnicím i peníze na vlastní obnovu.