„Jedná se o každoročně vyhlašovaný dotační titul, prostřednictvím kterého se snažíme přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

„Maximální výše dotace, kterou mohli žadatelé získat, činí 90 tisíc korun. U destinačního managementu je to pak 200 tisíc korun. Celkem bylo podáno 51 žádostí, přičemž 43 z nich nakonec získá naší podporu,“ shrnul Vojtěch Franta.

Nároky žadatelů stejně jako v minulých letech i letos převyšovaly alokaci dotačního programu. Zmíněná infocentra peníze využijí mimo jiné i na vzdělávací aktivity svých zaměstnanců. Kraj přispěje rovněž na pořízení informačních mapových panelů na rozhledně Pajndl či na obnovu pozorovacích lávek na Svatém Linhartu.Turisté se mohou těšit i na nové turistické napojení Valče na Chyši nebo na fakultativní výlety historickým autobusem Škoda RTO z Františkových Lázní do Aše.

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce. Dřevěný historický skvost je lákadlem.
Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce. Dřevěný historický skvost je lákadlem