„Z akčního plánu vyplynulo několik míst, kde by bylo vhodné hluk snížit. Dotčeno nadměrnou zátěží je přibližně 1350 obyvatel kraje,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík. Prioritní jsou podle jeho slov nyní dva úseky, kde byly naměřeny nadprůměrné hlukové limity, a to v Karlových Varech a Chebu. „Zde už jsou přijata potřebná opatření, ať už je to takzvaný tichý asfalt nebo doplnění prostředků ke snížení hluku,“ uvedl náměstek Hurajčík.

Několik dalších míst v kraji je pak prioritou číslo dva. Limity hluku tu sice překračovány nejsou, ale jsou už na hraně. Jde o úseky v Mariánských Lázních, Velké Hleďsebi, Aši, Sokolově nebo Chodově. „V případě Chebské ulice v Mariánských Lázních bude řešením určitě obchvat Mariánských Lázní, který se buduje. Limity tak určitě poklesnou. Doporučena je rekonstrukce povrchu Chebské ulice, naplánovaná částečně na letošní, částečně na příští rok,“ pokračoval náměstek. „Až se postaví silniční obchvat Mariánských Lázní a zároveň obchvat Trstěnice – Drmoul, v desítkách procent ubyde průjezd aut Velkou Hleďsebí,“ je přesvědčen.

V Sokolově jsou opatření součástí budování obchvatu. Dva úseky vymezil pláni v Chodově, konkrétně jsou to silnice směrem na Karlovy Vary a Nejdek, kde jsou navržena protihluková opatření. „Zmíněný úsek je hlavním tahem z Chodova do Karlových Varů, a je tedy velmi frekventovaný. Chodov proto vítá každý rozumný návrha krok, který povede ke snížení tranzitní dopravy a jejího dopadu na obyvatele města a okolí,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Náměstek Hurajčík poznamenal, že situace v Karlovarském kraji z hlediska hlukové zátěže není dramatická. Zpracovaný akční plán v budoucnu pomůže i při žádostech o dotace právě na snižování hlukové zátěže.