„Kromě toho, že je Karlovarský kraj známý díky lázeňství, stále více lidí obdivuje i jeho jedinečnou přírodu. Na jeho území se vyskytuje celá řada vzácných nebo dokonce ohrožených živočichů a rostlin, o které je potřeba pečovat. A právě těm, kteří se dlouhodobě zasazují o jejich ochranu, bychom chtěli skrze vyhlašovanou anketu poděkovat. Jen v loňském roce jsme obdrželi celkem 20 návrhů na ocenění, tak jsem sám zvědav, kolik jich letos přijde. Rád bych zároveň připomněl, že součástí ocenění je také finanční odměna ve výši 50 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Ocenění "Zelená hvězda" je významné ocenění udělované neziskovým organizacím, obcím, právnickým i fyzickým osobám za jejich přínos v oblasti životního prostředí a klimatu na území Karlovarského kraje. Toto ocenění se uděluje za konkrétní ukončené aktivity, počiny nebo projekty realizované v roce 2023.

„Nominace je možné zasílat prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn na webu Karlovarského kraje. Hlasující v něm musí uvést konkrétní počin, jenž má být oceněn, včetně stručného popisu a jména realizátora. Na základě podnětů od odborné i laické veřejnosti navrhne Komise životního prostředí a změny klimatu vítěze, jehož doporučí ke schválení vedení kraje. Vítěz pak obdrží cenu spojenou s finančním darem na některé z akcí pořádaných krajem. V loňském roce získalo cenu město Loket za projekt Environmentální park Třešňovka,“ doplnila mluvčí Karlovarského kraje Veronika Svobodová.

Pokud znáte nějaký významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie, který by si zasloužil ocenění. Pak ho nominujte v krajské anketě Zelená hvězda.