Až 250 milionů korun mohl zaplatit Sokolov na vrácené dotaci, pokutách a následných penále za posečkání. Poskytovatel dotace, jímž byl ROP Severozápad, vyměřil Sokolovu platební výměr za chyby při rekonstrukci zimního stadionu. Maximální výše pokuty mohla vyšplhat až na 240 milionů korun. Polovina z této částky je dotace, druhá polovina maximální pokuta. K tomu je nutné přičíst případné penále, které v době posečkání naskakovalo.

Sokolov nakonec zaplatil za pochybení při rekonstrukci zimního stadionu pokutu 25 milionů korun, která mu byla vyměřena. Penále, které naskakovalo každým dnem, mohlo dosáhnout až výše 100 procent pokuty. To při nekončící kauze reálně hrozilo. Nakonec však přišla pro Sokolov dobrá zpráva. Žádosti města je vyhověno, penále je odpuštěno!

„Naše takzvaná lítání, jak se říká, od čerta k ďáblu nebyla zbytečná. Vedení sokolovské radnice podniklo nespočet cest do Prahy, Ústí nad Labem, Žatce či Kadaně. V Praze či Ústí šlo o jednání a dokládání dokumentů na Ministerstvu financí nebo poskytovateli dotace ROP Severozápad. V ostatních městech jsme zase sondovali, jaký postup zvolily tamní radnice při řešení podobného problému při poskytování dotací a následných pochybeních," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Ministerstvo financí muselo podle Picky řešit stovky podobných případů. „Myslím si, že i ministerstvo bylo tak trochu zaskočeno množstvím žádostí od příjemců dotací, kteří byli stejně jako my nějakým způsobem sankcionováni ROP. K vyřešení jich měli koncem minulého roku kolem dvou stovek," odhaduje Picka.

Problém byl ve dvou věcech. "Jednou z nich bylo výběrové řízení, kde došlo k nemilé věci. Je to v podstatě překlep, který znamená velký průšvih. V zadávacích podmínkách byly stanovené záruky, že ten, kdo nabízí, je může nastavit. To znamená dát tam záruční dobu. A ve smlouvě, která byla přílohou zadávacích podmínek, byly u celkové stavby tečky a u technologií bylo 24 měsíců," upřesnil vedoucí odboru správy majetku města Pavel Beran.

Z toho vyplynulo, že zadávací podmínky byly nejednoznačné. Někteří zadavatelé prý 24 měsíců škrtli a podle stanovených podmínek si dali své záruční doby. Do smlouvy ale podle úředníků zasahovat nesměli. Někteří tam naopak lhůtu nechali a řekli, že kdyby to věděli, udělají to samé. Vyhrála nabídka na nejnižší úrovni. Přesto to bylo tehdy řešeno Úřadem pro hospodářskou soutěž a město dostalo pokutu při spodní hranici sazeb. Nedošlo prý k ovlivnění zakázky, ale zadávací podmínky byly špatně.

Druhým problémem je nezveřejnění záměru na změnu střechy. „Přestože celá změna byla odsouhlasena, bylo odsouhlaseno i jednací řízení bez uveřejnění, tak to bylo vyhodnoceno později jako špatný postup," řekl Beran. Podle něj jsou na vše doklady. Největším paradoxem prý je, že orgán, který schválil změny, nakonec vyměřuje sankce. Tím je ROP Severozápad.

Rekonstrukce se dokončila před sedmi lety. Šlo především o novou střechu. Návštěvníci stadionu se po ní mohou cítit mnohem bezpečněji. Nové dřevěné vazníky mají totiž lepší požární odolnost než kov.