Město Sokolov deklaruje, že úzce spolupracuje se zahraničními partnery i s několika lokálními partnery v oblasti řešení problematiky sociálního vyloučení. Někteří občané se proto na sokolovskou radnici obracejí s dotazem, kteří partneři to vlastně jsou. Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov definuje základní směr řešení problematiky sociálního vyloučení v Sokolově do konce roku 2016.

„Cílem strategického plánu je stanovit takové priority, cíle a návrhy opatření, které pomohou nalézt optimální řešení a co nejvhodnější prostředky a postupy směřující k postupnému odstraňování sociálního vyloučení ve městě Sokolov," říká Milan Greineder, lokální konzultant z Agentury pro sociální začleňování.

A s kým lokálně spolupracují? Jeho členy se stali zástupci města, veřejné správy, škol, nevládních organizací a další aktéři, kteří doposud realizovali své sociálně integrační snahy víceméně samostatně. Lokální partnerství se snažilo tyto subjekty propojit a umožnit jim společně hledat a nalézat řešení na vzniklé problémy.

„Snahou Lokálního partnerství je být silným celkem, který má schopnost provést zásadní systémové změny pro zlepšení sociální situace obyvatel města," dodává Greineder. Základními oblastmi strategického plánu Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014 – 2016 jsou bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a volný čas, rodina a sociální služby.

Vedení Lokálního partnerství a řízení většiny pracovních skupin bylo v Sokolově předchozí 3 roky koordinováno Agenturou pro sociální začleňování. Tím, že intenzivní podpora ze strany Agentury pro sociální začleňování v červnu 2014 v Sokolově končí, agenda sociálního začleňování bude dále rozvíjena pod společným patronátem vedení města a odboru sociálních věcí.

Členové partnerství:

Město Sokolov
Agentura pro soc. začleňování
Policie ČR
Městská policie
Úřad práce Sokolov
Pedag.-psychologická poradna
Základní škola Pionýrů
Základní škola Rokycanova
Základní škola Běžecká
Základní škola Švabinského
Základní škola Křižíkova
ISŠTE
Střední škola živnostenská
BFZ – vzdělávací akademie, s.r.o.
Člověk v tísni, o.p.s.
Kotec, o.p.s.
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Probační a mediační služba ČR
Římskokatolická farnost Sokolov