Provozuje ho nezisková organizace Khamoro a sloužit by měl především zdejším obyvatelům. Podle slov provozovatelů jde o jedinečný projekt nejen v našem kraji, ale dokonce v celé republice. Jeho cílem je pořádat různé akce pro obyvatele vyloučené lokality, ale především je do veškerého dění aktivně zapojit.

„Když jsem připravoval projekt z Operačního programu Zaměstnanosti, byla tam potřeba nějakým způsobem vytvořit zázemí, kde bychom se s lidmi mohli scházet a plánovat aktivity na zkulturnění prostředí, tak aby se na něm podíleli všichni společně,“ vysvětlil, co stálo na začátku úsilí o postavení komunitního stanu, ředitel Khamora Emil Voráč. Největším problémem bylo, kde takové místo vytvořit. „Ta myšlenka mě napadla až na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsem o projektu hovořil. Zástupcům ministerstva se myšlenka moc líbila, ale nikdo v republice s tím neměl žádnou zkušenost,“ pokračoval.

Nakonec postavili stan s dřevěnou podlážkou, vybavený stoly, lavicemi, kapacitně určený až pro 80 lidí. Používat ho budou moci i v zimě, dá se vytopit plynovými ohřívači. „Budou tady různá setkání, přednášky, workshopy, diskuse nebo třeba oslavy Dne dětí,“ přiblížil Jan Čonka, koordinátor a pracovník v sociálních službách.

Podle slov Emila Voráče je hlavním cílem projektu lidi z vyloučených lokalit zapojit. „Sami by měli navrhovat, co je potřeba a co je pro ně nejlepší. Nechceme jim nic vnucovat. Ve všem, co s nimi dělám, se snažím, aby se zapojovali a podíleli,“ říká. Jak ale připustil, je to problém, už před uvedením stanu do provozu se našli v lokalitě jedinci, kteří veškeré snahy pracovníků Khamora narušují a bojkotují, nechtějí se zapojit a nemají zájem. A stahují i ty ostatní. „Ti lidé si představují, že jim budeme platit za to, že si to tady budeme zkulturňovat. Ale o tom to není. Musí si uvědomit, že to dělají pro sebe. Pokud si to neuvědomí, nemá smysl něco dělat,“ je přesvědčený Voráč.

Komunitní stan není určený jen dospělým obyvatelům Železného Dvora. „Každou středu a pátek děláme terénní práci. Ty středy budeme trávit tady, oslovovat mládež a nějakým způsobem s ní pracovat,“ přiblížil činnost Rudolf Tippan, pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pro organizaci Khamoro. Ten zbudování stanu vítá, kamenný nízkoprah je až v Tovární ulici, která je od lokality dost vzdálená.

Projekt komunitního stanu skončí koncem roku 2019.

KHAMORO

Posláním organizace je být profesionálním poskytovatelem sociálních služeb v oblasti sociální prevence a motivovat klienty ve změně jejich sociálně nepříznivé situace. Při práci s klienty striktně zachováváme etický kodex sociálních pracovníků.
www.khamoro-chodov.ic.cz