„Vzhledem k tomu, že klienti ve stacionáři neměli potřebu se posunovat dál, začali se učit různé pracovní činnosti a ve stacionáři se zřídila jedna místnost, která fungovala jako dílna a následně jako sociálně terapeutická dílna," vysvětlil v úvodu vedoucí provozu a vychovatel Zdeněk Kormančík. Klienti se v ní učili pracovat s různými nástroji, navlíkali korálky, vyráběli různé drobné dárkové předměty.

Smyslem dílen je vést klienty k tomu, aby dosáhli samostatnosti v sebeobsluze, aby si dokázali poradit v kuchyni, třeba vzít škrabku a oškrábat brambory. Pro hosty připravili i občerstvení.„Doma tu příležitost málokdo dostává. Taky pracují s různými pracovními nástroji, třeba aku vrtačku nikdo z rodičů doma svému dítěti nedá," doplnil Zdeněk Kormančík.

Do sociálně terapeutických dílen docházejí klienti od 17 let věku, Chodov má povolenou výjimku 16 let. Nejstaršímu je 64 let. Chodí podle toho, jak to mají nasmlouvané, někteří od rána do 12 hodin, jiní odpoledne do 15.30, někdo denně, někdo občas. „Mohou vyrábět keramiku nebo pracovat v textilní dílně, kreativních dílnách, popřípadě dílně dřevo-kov," provedla návštěvníky Helena Paznohtová, jedna z vychovatelek. Ti schopnější si dokáží udělat celý výrobek sami, popřípadě s malou pomocí vychovatelů.

„Já rád chodím do dílny," řekl při dni otevřených dveří Víťa. Jeho tatínek si uznale prohlížel výrobky. „Já bych u toho asi nevydržel, je to hodně piplavá práce," konstatoval nakonec. „Klienti si často i sami hledají na internetu návrhy, co by chtěli dělat," doplnila Helena Paznohtová. „Šiju polštářky, chňapky, už jsem toho udělala hodně. Mám tu vlastní šicí stroj," pochlubila se Soňa.

Zajímavý byl i projekt Orbis Pictus. Měl název Nekonečné plátno a spočíval v tom, že se postupně pomalovalo dvacetimetrové plátno. Všichni, co kreslili, navazovali dál na předchozí kresbu. „Přispěli jsme 17 obrázky. Klienti se přihlásili dobrovolně a pustili se do toho s velkou vervou, moc se jim to líbilo," uvedla vychovatelka Andrea Hornová. Někteří si udělali i nákresy a kresbu měli hodně propracovanou. „Já jsem si přinesl plakát," řekl Míša. Jeho hokejista byl dokonalý, téměř nerozpoznatelný od fotografie.

Výrobky klientů z dílen je možno zakoupit při různých příležitostech a benefičních a charitativních akcích. Od 25. října se připravuje výstava výrobků z chodovských i sokolovských dílen v DDM Bludiště.

Autor: Lucie Žippaiová