„Postupným bouráním a betonáží konstrukce vyřešíme havarijní stav stěny. Také bude nutné sejmout zvětralou část skály a vybudovat gabionovou zeď a oplocení. Tyto práce si vyžádají výdaje ve výši 9 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik.

Klienti, kteří chtějí bez problémů zaparkovat a dojít bezpečně do pavilonů D, E či na ředitelství nemocnice, mohou využít nového parkovacího domu. Odtud se přes centrální příjem dostanou takzvaně suchou nohou do výše zmíněných pavilonů spojovacími chodbami. Staveniště tak ani nemusejí postřehnout.

Další stavební akcí je kompletní rekonstrukce 3. nadzemního podlaží v pavilonu B, kde pro pacienty připraví chirurgické oddělení s kapacitou 41 lůžek. „Cílem je postupná modernizace pavilonu. Po přestavbě bude oddělení odpovídat požadavkům současné medicíny a představám pacientů," řekl hejtman Martin Havel. Obě rekonstrukce hradí Karlovarský kraj a vyjdou na 45,5 milionu korun.