První měsíc ve svém vlastním bytě strávili noví uživatelé sociální služby chráněného bydlení, kterou v Sokolově zavádí obecně prospěšná společnost Dolmen. Do konce září žili tito klienti s mentálním postižením v zařízení sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, Radošově a PRAMEN v Mnichově.
„Ačkoli se podmínky a život v těchto sociálních zařízeních neustále zlepšují, přesto pro klienty mají tato zařízení určitá omezení, která jim nedovolí individuální rozvoj jejich schopností a dovedností. Neumožňují jim žít plným životem, jako žijí jejich vrstevníci,“ konstatoval vedoucí střediska Jaromír Jiráska. Koncept chráněného bydlení směruje klienta k osamostatňování a začleňování do běžné společnosti. S podporou asistentů chráněného bydlení to většina klientů dobře zvládne, postupně si nachází nové přátele, práci a směřují k samostatnějšímu životu.

„Například klient Láďa, kterému je 29 let, žije v zařízeních vlastně od malička a posledních osm let strávil v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově. Již během tří měsíců, kdy byl zařazen do programu přechodu, udělal s podporou své asistentky velký pokrok. Naučil se samostatně jezdit z Radošova do Sokolova, spřátelil se s novými sousedy a postupně si připravoval věci potřebné do nového bydlení,“ pokračoval. „Se svojí asistentkou sestavili individuální plán, podle kterého budou v následujících měsících pracovat např. na rozvoji Láďových finančních dovedností, na schopnosti samostatně udržovat byt v pořádku a na dalších oblastech každodenního života. Láďovou ambicí je i vaření, bude se spolu s asistentkou učit vařit například svíčkovou omáčku. Při kontaktu s úřady a dalšími, pro Láďu a ostatní klienty složitými úkony pomáhá sociální pracovnice a hospodářka z chráněného bydlení,“ dodal Jaromír Jiráska.

Zavedení sociální služby chráněného bydlení se realizuje v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje, který se věnuje transformaci pobytových sociálních služeb ve služby alternativní.
Projekt má název Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, a je financován z Evropské unie. Společnost Dolmen, o.p.s., má praktické zkušenosti s přechodem klientů do chráněného bydlení, působí také v Liberci a v severočeské České Lípě.

Všichni klienti před odchodem ze zařízení sociálních služeb prošli přípravou na přechod do chráněného bydlení, kdy experti a asistenti na tuto problematiku s nimi pracovali několik měsíců. Tento přechod by se nepodařil také bez vstřícné spolupráce pracovníků ze všech již vyjmenovaných zařízení sociálních služeb. Nelze opomenout činnost Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, která zařizovala rekonstrukci bytů pro klienty. „Je třeba také poděkovat za spolupráci zástupcům měst Sokolov, Habartov, Luby, Ostrov a Karlovy Vary, kteří pro klienty nabídli své městské byty,“ uzavřel vedoucí sokolovského střediska Jaromír Jiráska.