Konkrétně se kniha zabývá církevními a veřejnými stavbami, administrativními budovami, hotely, budovami pro kulturu, školami, stavbami pro průmysl, sportovními stavbami, obchody, mosty a ostatními stavbami, jako jsou nádraží, dopravní terminál a třeba rozhledna na Hardu. Poutavé jsou dobové snímky kdysi honosných hotelů kontrastující s dnešními ruinami nebo budovami, které už dávno slouží úplně jinému účelu. Stejně tak je tomu u fotografií například bývalého divadla. Dnes by ho u polorozpadlé zdi nikdo nehledal. Snad jen podle názvu ulice.

"Čtenář zde nalezne mnoho budov, ale i jiných realizací, jež mají rozdílnou technickou, uměleckou či materiální úroveň a jsou neopomenutelnou součástí města. Kniha je doplněna dobovými snímky, plány, mapami a pro snazší orientaci souřadnicemi GPS, dále čísly popisnými jednotlivých budov včetně nejdůležitějších údajů o jejich výstavbě. Ve svém důsledku tak tento nejnovější literární počin přináší svědectví o hodnotách Sokolova, ležícího na západním okraji České republiky," říká Michael Rund.

Autoři zmapovali na 128 stranách formátu A4 s pevnou knižní vazbou celkem 70 staveb."Smyslem publikace je, aby případný zájemce našel přehledné informace nejen o nejvýznamnějších stavbách našeho města, ale i i těch „obyčejných“. V průvodci jsou uvedeny stavby, které již v minulosti autoři podrobně popsali v různých publikacích. Tato nová kniha má sloužit, tak jak říká samotný název, jako průvodce po městě a uvádí nejdůležitější technické údaje. Pokud jde o příběhy, spojené s jednotlivými stavbami, byly podrobně zveřejněny v předchozích knihách," konstatuje druhý z autorů Jan Rund.

Knihu vydává firma Azus Březová, ve spolupráci s Muzeem Sokolov. Ke koupi je v sokolovském muzeu, v infocentru Městského domu kultury v Sokolově a na dalších místech, například v Kanzelsbergeru v Karlových Varech.