„Kniha navazuje na naše předchozí publikace, kde jsme popisovali nejen architektonický vývoj Sokolova, ale i postup demolic. Kniha je spíše technického charakteru, ale je doplněna řadou dobových snímků a bohatou dokumentací,“ říká Michael Rund.

„Čerpali jsme v archivech Sokolovské uhelné, v Jindřichovicích, městského úřadu či muzea. Další materiály měli známí a kamarádi doma. Dalším zdrojem bylo vyprávění bývalých zaměstnanců Pozemních staveb a dalších,“ doplňuje starší ze spoluautorů Jan Rund.

V Sokolově se postavilo devět tisíc bytů. Některé z panelových domů, postavených v regionu, jinde v republice nejsou.

Využívaly se totiž technologie zdejších firem. Třeba kamínky vsazené do venkovních panelů, které na druhém konci republiky neznají.

Nebo se lidé v knize dozvědí, že první panelový dům v Sokolově byl typ G na Čapkárně. G proto, že byl vyvinutý v tehdejším Gottwaldově, dnešním Zlíně.

Fotografie nabízejí nejen srovnání dřívějšího a dnešního vzhledu města, dálnice a řady dalších míst, ale také například technické nákresy panelových domů.

Kniha má na sociálních sítích velký ohlas a k dostání je v muzeu, které ji i pošle poštou. Později bude v informačním centru a běžně dostupných místech.