Co se dělo v posledních měsících, týdnech a dnech na konci 2. světové války na Sokolovsku a jeho nejbližším okolí? To objasňuje nová kniha s názvem Květen bez šeříků, kterou nedávno dokončil historik a profesor ze sokolovského gymnázia Vladimír Bružeňák. Ten zájemcům o žhavou novinku vzkazuje, že se publikace již brzy dočkají. Slavnostní křty se zahájením prodeje jsou totiž předběžně naplánovány na konec května. Jeden se uskuteční v Sokolově, další v Habartově. Kdo se již nemůže dočkat, může vzít zavděk alespoň stručným přiblížením hlavního námětu knihy.

„V první části se snažím podat obraz Sokolovska zhruba od konce roku 1944 do dubna 1945. Jde o vykreslení nálady a smýšlení obyvatelstva, včetně popisu, jak vypadaly přípravy k obraně území před možným americkým nebo sovětským útokem. Čtenář se tak dozví o budování jednotek volkssturmu a složení jednotek pravidelné německé armády. Dále zmiňuji spojenecké letecké útoky na nejrůznější strategické cíle na Sokolovsku. Pro příklad mohu uvést nálet 17. dubna na Sokolov," pověděl Bružeňák.

Druhá část publikace je věnována hlavně květnovým dnům roku 1945. Zejména poslednímu bojovému útoku americké 1. pěší a části 9. obrněné divize ze směru Cheb na Karlovy Vary ve dnech 5. až 7. května a prvním dnům míru a kontaktům s jednotkami přicházející Rudé armády. Kniha je doplněna velkým množstvím často unikátních fotografií a vzpomínkami tehdejších účastníků dění, především amerických vojáků, na jejich poslední boje ve válce, které se odehrály právě na Chebsku a Sokolovsku. „Nutno připomenout, že Sokolovsko od nacismu osvobozovala snad nejslavnější jednotka americké armády – 1. pěší divize Big Red One," zdůraznil historik.

Autor se snažil podat co nejpřesnější obraz zejména května 1945. To se mu podařilo hlavně důkladnou analýzou archivních dokumentů, především amerických, popřípadě memoárových knih také americké provenience. „Celé jsem to doplnil německými a částečně českými materiály, kterých je však pomálu," podotkl učitel.