Město tam koupilo tři nemovitosti napojené na sebe. Právě ve dvou z nich bude po osmnáctiměsíční rekonstrukci knihovna sídlit. „Polepšíme si všichni, knihovníci i čtenáři. Bývalá knihovna v zámku neměla bezbariérový přístup a do oddělení pro dospělé čtenáře se muselo jít po poměrně strmém schodišti. Nedostatečné byly i skladovací prostory. Například u knížek pro dospělé se dostala do volného výběru jen zhruba polovina z fondu. To vše se nyní zlepší,“ uvedla ředitelka sokolovské knihovny Daniela Drobečková.

Se samotným stěhováním pomohli i čtenáři. Tentokrát však ne živým řetězem. Zareagovali na výzvu knihovny a vypůjčili si co nejvíce knížek na zámku. A vrátí je až do nového objektu na Starém náměstí.

„Lidé na naši výzvu zareagovali a opravdu si vypůjčili hodně knížek na celé léto, aby nám ušetřili práci při stěhování. Čtenářská konta se naplnila od třiceti knih výše,“ konstatovala ředitelka.

„Prostory knihovny budou hlavně bezbariérové. Nové zázemí budou mít nejen čtenáři, ale i personál. S ním také od počátku konzultujeme podobu projektu. A zapomenout nesmíme ani na to, že chceme oživit Staré náměstí,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Do sokolovské knihovny podle statistik zavítá až 60 tisíc čtenářů ročně.