Knihovny začínají být mezi lidmi velice oblíbené. Nejen kvůli možnosti půjčit si oblíbenou, drahou či v obchodě nedostupnou knihu, ale také třeba kvůli akcím, jež městské knihovny pořádají.

Výstavy, besedy, kopírování dokumentů, lekce knihovnické informatiky pro mateřské, základní a střední školy, literární pořady, ale také třeba křty. To vše poskytuje kupříkladu knihovna v Lokti.

„Nedávno jsme křtili almanach základní školy, který je stále v knihovně za symbolických třicet korun k dostání,“ vysvětluje vedení knihovny.
Jednou z čerstvých akcí, která zde také proběhla, byla Noc s Andersenem. Účastníci dokonce v prostorách knihovny spali.
„Děti byly nadšené, opět mají spousty zážitků. Noční procházka na starý hřbitov, divadlo, skvělá bašta a další zajímavosti,“ říká Jana Robová z Lokte. Ta si zároveň myslí, že podobné věci by mohly přispět k tomu, aby děti mnohem více četly.

„Chodím do knihovny především kvůli studiu. Někdy si půjčuji knihy v Chodově nebo v Sokolově, nejčastěji však chodím do Krajské knihovny v Karlových Varech,“ vysvětluje Pavla Fraňková ze sokolovského gymnázia. „Ve škole máme také svou knihovnu. Pokud po studentech chci, aby něco vyhledali, vždy se přesvědčím, že potřebné tituly najdou právě tady nebo v knihovně v Sokolově,“ komentuje profesorka Iva Kloudová.

Právě v Sokolově pořádají ojedinělý Seminář tvůrčího psaní.
„Tentokrát je zaměřen na prózu. Závazné přihlášky mohou zájemci odevzdávat do 15. dubna 2008. Účastnický poplatek je dvě stě korun,“ vysvětluje Ema Reismüllerová z dětského oddělení sokolovské knihovny.

Novinky, na které se čtenáři vždy těší, se týkají především připojení k internetu, kulturních akcí či nových knižních titulů. „Snažíme se svým čtenářům nabídnout služby, které potřebují. Zároveň často pořádáme mnoho besed či sezení, kterými se snažíme přilákat do knihovny ještě více čtenářů,“ shodují se knihovnice.

K. Šujan