V prvním kole se o tuto zakázku nehlásil nikdo. Město si totiž stanovilo podmínku, že se žádná z firem nesmí přehoupnout přes 35 milionů korun. Ve druhém kole proto Sokolov upravil podmínky a přihlásily se dvě firmy. Metrostav a Swietelsky. Vyhrála druhá jmenovaná. Navýšení zakázky o 674 tisíc korun již nemusí schvalovat opět zastupitelé, ale po dohodě stačí pouze souhlas rady města.

Nyní běží časová lhůta pro odvolání. Pokud se druhá z firem neodvolá proti výsledkům výběrového řízení, podepíše se smlouva a práce mohou začít.

Objekty, které město na Starém náměstí k účelům knihovny zakoupilo, jsou tři. Nová knihovna bude sídlit ve dvou z nich a třetí bude pod správou Sokolovské bytové. Ta si bude sama soutěžit rekonstrukci tohoto objektu, ale například některé z prací budou zhotoveny současně s knihovnou. Jde o výměnu či přivedení vodovodních přípojek a podobně.

Ve třetím objektu plánuje městská organizace bytové jednotky, které by měly být nadstandardní.

Bydlení či zázemí pro činnost zde město nabízelo i zástupcům firmy BMW, která bude za Sokolovem stavět nový polygon. Ti však odmítli.

„Nové prostory budou hlavně bezbariérové. Nové zázemí budou mít nejen čtenáři, ale i personál. S ním také od počátku konzultujeme podobu projektu. Dalším důvodem je uvolnění prostor pro muzeum a jeho nový okruh. A zapomenout nesmíme ani na to, že chceme oživit Staré náměstí,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Současné prostory jsou pro mnohé čtenáře nevyhovující. „Dětské oddělení je v přízemí a pro dospělé v prvním patře po schodech. Přesně naopak. Zejména starší lidé s tím mohou mít problém,“ říká Jana Drahokoupilová.

Město zpočátku zkoušelo dosáhnout i na evropské dotace, ale na podobné projekty peníze nejsou. Knihoven prý máme dost. Stavět tak bude za své.