Stavbaři tak zmizí o dvanáct dní dříve. Řidiči se v Sokolově museli obrnit notnou dávkou trpělivosti. Zejména v ranní a odpolední špičce uvízli v koloně i na hodinu. „Přestavba, kterou hradí Ministerstvo financí z peněz státu na zahlazování následků těžby, měla kompletně trvat až do 19. září bez možnosti objet úsek jinou trasou. Kraj však vyjednal zkrácení první etapy prací a zprovoznění obousměrného provozu nejpozději do 6. září," potvrdila Pavlíková.


Konkrétně jde o stavbu silničního obchvatu městyse Svatava s napojením na silnici druhé třídy. V rámci této stavby se právě upravuje i stávající okružní křižovatka v ulici Kraslická na výjezdu ze Sokolova směrem na Kraslice. „Kvůli komplikacím v dopravě a stížnostem řidičů jednali zástupci naší krajské správy a údržby silnic, kteří provádějí technický dozor, se zhotovitelem stavby o tom, jak by se situace dala urychleně změnit. Výsledkem je skutečnost, že první část stavby, tedy stavební úpravy kruhového objezdu a odvodnění, bude dokončena nejpozději do 6. září. Právě tehdy bude na křižovatce opětovně spuštěn obousměrný provoz," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik. Druhou část stavby, spočívající v pokládce asfaltových vrstev, stavebníci dokončí opět za částečné uzavírky v termínu od 16. do 19. září.

Mezitím se také zhotovitel stavby a město Sokolov dohodli na zajištění řízení provozu strážníky městské policie v dobách dopravních špiček. Na řízení provozu se podílí rovněž státní policie. „Děkujeme občanům města Sokolova, řidičům a ostatním účastníkům provozu za pochopení a trpělivost a věříme, že přijatá opatření zlepší situaci při průjezdu probíhající stavbou, která bude kompletně dokončena v závěru září a následně začne plnohodnotně sloužit veřejnosti," uzavřel ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Pavlas.