Orchestr Základní umělecké školy Horní Slavkov ZUŠ band pod vedením M.Rothbauera a orchestr Musikschule Laupheim pod vedením P. Hemmera (absolventa ZUŠ Horní Slavkov z houslové třídy Z.Rybáře) zahrají v divadelním sále Městského kulturního střediska Horní Slavkov.

„Spolupráce obou orchestrů trvá již několik let, v roce 2014 navštívili němečtí muzikanti Horní Slavkov, v roce 2015 byla návštěva opětována pobytem ZUŠ bandu v Laupheimu. Hudebníci jsou ubytováni v rodinách, navazují tak přátelské vztahy a samozřejmě komunikují v německém jazyce,“ přiblížil ředitel několikaletou spolupráci obou orchestrů.

„Na zmíněném nedělním koncertu bude v jednu chvíli na pódiu přes padesát muzikantů, společně zahrají populární filmové melodie, chybět nebudou ani sólisté. Věřím, že koncert bude zážitkem nejen pro diváky, ale i pro samotné účinkující – žáky ZUŠ,“ zve Jan Zapf na výjimečný koncert. Ten se koná v neděli 29. dubna od 18 hodin.