Co čeká v nejbližších letech sféru sociálních služeb v Karlovarském kraji? Čím novým se mohou jednotlivé organizace pochlubit a co naopak chystají? To všechno se bude snažit napovědět sedmý ročník konference Budoucnost v Chodově – tentokrát svolané k problematice sociálních služeb v kraji.
„Hlavním konferenčním dnem je středa. Druhý den pak bude exkurzní. Počítá se s návštěvou některých sociálních zařízení v rámci kraje,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora.

A kdo konkrétně na konferenci zavítá? Chybět nemá náměstek hejtmana Miloslav Čermák nebo senátor Pavel Čáslava, který pohovoří o evropských trendech v sociálních službách. Své vize a podněty přijedou prezentovat zástupci Sokolova či Chebu. Dále pak Agentura domácí péče Ladara, Azylový dům Betlém a občanské sdružení Český západ. Prostor si tradičně vyčlenilo i hostitelské město.

„Témata konferencí připravujeme ve spolupráci s krajem. Tak to funguje již od třetího ročníku. Snažíme se vybírat aktuální témata, která jsou zajímavá jak pro přednášející lektory, tak pro samotné účastníky. V minulosti jsme tu měli dopravu, odstraňování následků těžby či záležitosti spojené s ochranou krajiny a přírody. Myslím si, že vybraná témata nebývají formální, ale naopak žhavá,“ zmínil Hora.