Dne 15. listopadu se na ZŠ Běžecká v Sokolově uskutečnila Konference žáků 9. ročníků v rámci projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“.

Tento projekt předložila ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov a partnerskými školami projektu jsou ZŠ Sokolov, Běžecká, a ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice.

Pětičlenná družstva, tvořená nejstaršími žáky zmíněných škol, si zábavnou a hravou formou vyzkoušela převést své dosud získané znalosti a dovednosti z oblasti volby povolání do praktické podoby.

Na úvod se každé družstvo představilo svou připravenou prezentací, která měla přiblížit zvolené povolání (řemeslo) – pro dívky a pro chlapce. Následovala obdoba televizní hry Kufr. Vybraný zástupce z každé skupiny hádal na základě slovních indicií název povolání.
V praktické části této akce vyhledávali žáci potřebné údaje o určitém povolání na internetu. Tento úkol je v současné době pro žáky velmi důležitý, neboť sami vyhledávají informace nejen o učilišti, kde se vybranému oboru naučí, ale i základní data z trhu práce – tzn. budou-li mít po vyučení také uplatnění ( nebo kde a jak ho získat).

S touto otázkou souvisel i další úkol – psaní inzerátu. Zde žáci mohli předvést, jak se po vyučení budou snažit využívat média při hledání práce.
Jako perlička celého naučného dopoledne byl konkurz – výběrové řízení na zkoušku. Náhodně vybraní členové družstev měli přesvědčit komisi, složenou z paní učitelek, že právě oni jsou nejlepšími kandidáty na volné místo v imaginární firmě či podniku.

Na závěr bylo ohodnoceno nejlepší družstvo i každý jednotlivec malou odměnou v podobě praktických školních pomůcek.
Rozloučili jsme se společným obědem a všichni se upřímně těšíme na další společnou akci v rámci tohoto projektu.