Veřejné sympozium na téma integrativní přeměna těžebních lokalit hostí ve středu 12. října město Chodov. Řečníci zde budou mluvit o budoucnosti okresu a zabývat se otázkou, jakou cestou by se Sokolovsko mělo ubírat po ukončení dolování hnědého uhlí. Jednou z možností, jak situaci zvládnout, je podle odborníků využití potenciálů, které těžební průmysl v regionu zanechal. Mezinárodní konference se mají zúčastnit hosté nejen z České republiky, ale i z Německa, Maďarska, Slovinska a Rakouska. Všechny tyto země se totiž spojily v rámci projektu ReSource, představujícího iniciativu regionů střední Evropy, které jsou charakteristické malými a středními městy, v nichž těžební průmysl slábne nebo byl již v nedávné době ukončen.

„Zjednodušeně se dá říci, že se hledá způsob, jak využít potenciálů ekonomicky či pro cestovní ruch. Přednášet o tom bude řada kapacit z jednotlivých zemí. Prezentovány budou zajímavé návrhy řešení pro Sokolovsko, ale i příklady z ostatních zemí, kde se museli vypořádat s následky těžby. Od nich se dozvíme, jak se jim podařilo do regionu dostat návštěvníky a peníze,“ představil téma sympozia místostarosta Chodova Patrik Pizinger. Podle manažerky projektu ReSource Jitky Sudorové má konference přinést důkazy, že Sokolovsko se svými problémy není osamocené a že se má kde učit. „Prezentovány budou přístupy plánování obnovy krajiny z Německa, Rakouska, Slovinska či Belgie, samozřejmě i z Česka. Na závěr akce bychom chtěli následovat příkladu konference v Großräschen, kde byl podepsán dokument principů rozvoje posttěžebního území v podobě charty. V našem případě bychom rádi připravili deklaraci budoucího rozvoje Sokolovska,“ uvedla Sudorová. „Bude to největší mezinárodní konference, která se tu kdy konala. Pro nás je to opravdu velká pocta,“ poznamenal Pizinger.

Za Sokolovskou uhelnou vystoupí na sympoziu technický ředitel Jiří Pöpperl. Ten nastíní budoucnost regionu z pohledu těžební společnosti.