K devíti sokolovským stanovištím letos přibylo dalšív Brněnské ulici. Celkem jich je deset. Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen v pátek 3. dubna a stejně jako vloni bude probíhat jednou týdně, a to až do konce října. Zajišťovat ho budou technické služby.

Město upozorňuje, aby se lidé vyvarovali stejných chyb jako vloni, kdy byly kontejnery novinkou. Házeli tam totiž s bioodpadem také igelitové pytle, čímž se znehodnotí celý obsah kontejneru.

„Biologicky rozložitelný komunální odpad nesmí být zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích. Vloni lidé toto upozornění buď ignorovali, nebo ho přehlédli. Odpad totiž vhodili do nádob v igelitových pytlích,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Do kontejnerů patří odpady z domácností, jako zbytky, slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina. Ze zahrady pak tráva, listí, větvičky, drny, hlína, piliny, hobliny, kůra, plevel, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích. Bioodpad se do kontejnerů prostě volně vsype. „Pro mnohé lidi to byla novinka, ale na druhou stranu mají jasné pokyny napsané na kontejneru,“ říká Roman Melč.

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, suť a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, jedlé oleje.

Nádoby jsou po jedné v ulicích Brněnská, Stará Ovčárna, Halasova, Dělnická, Dvořákova, Slovenská, Mičurinova, Hornická. Školní a Šlikova mají každá po dvou nádobách.