Falešný hasičský kontrolor si vzal na mušku malou firmu v Horním Slavkově na Sokolovsku. Po kontrole po ní požadoval zaplacení pokuty za porušení požárních předpisů. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje nevylučuje, že takových případů se v Karlovarském kraji mohlo stát mnohem více.

„Zatím jsme však oficiálně zaznamenali jediný případ, kdy se neznámá osoba vydává za příslušníka hasičského záchranného sboru vykonávajícího státní požární dozor,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Muž pod smyšlenou identitou provádí požární kontrolu a požaduje zaplacení sankce za neplnění zákonných povinností. V Horním Slavkově takto vymámil deset tisíc korun. „Vzhledem k těmto okolnostem vyzýváme veřejnost k opatrnosti a důslednému vyžadování prokázání příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR, včetně sdělení služebního čísla konkrétního příslušníka,” upozorňuje ředitel Odboru prevence Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Mulač. „V případě pochybností doporučujeme veřejnosti kontaktovat Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje na telefonním čísle 950 370 112, kde si mohou lidé identitu příslušníka ověřit,“ doplnil Mulač.

Podle Kasala hasiči předali případ neoprávněné kontroly k prošetření policistům. „Protože se nemusí jednat o první případ, vyzýváme všechny, kteří mají i zpětně pochybnost o provedené kontrole dodržování požárních předpisů v jejich objektech, aby nás rovněž kontaktovali. Především v případech, kdy kontrolor například nedodal zápis o provedené kontrole,“ doplnil. Pachateli hrozí podle mluvčí sokolovské policie Kateřiny Böhmové za trestný čin přisvojení pravomoci úřadu až dva roky vězení.