„V pátek jsme projeli převážně bývalý okres Sokolov, a to menší i větší obce, které jsme namátkově vybrali,“ uvedla Lucie Mildorfová, vedoucí oddělení správních agend a živnostenského podnikání krajského úřadu. „Neobjevili jsme žádné závadné zjištění. Na některých místech jsme pouze doporučili posunout plenty, aby byla zachována anonymita hlasování.“ Jak podotkla, bylo evidentní, že v komisích usedají zkušení členové.

Pro členy komisí byly tyto volby náročnější hlavně v tom, že museli vymýšlet, jak se nenudit. V Přebuzi se ale členky nevěnovaly ani knize či křížovkám, jak je populární v jiných okrscích – drátkovaly skleničky a hrníčky.

Sobotní odpoledne patřilo na sokolovském Starém náměstí Sokolovskému dostavníku.
PODÍVEJTE SE: Dostavník přivezl i Františka Nedvěda