Jedna z dřevěných skulptur, kterou vytvořili výtvarníci v rámci Loketského plenéru v roce 2004, musela být zlikvidována. „Důvodem byla stále se prohlubující hniloba jeho základny, takže poslední dobou dokonce hrozil jeho pád. Při jeho likvidaci se našlo pouzdro s dobovými tiskovinami a dalšími dokumenty připomínajícími rok jeho instalace, tedy 2004. Materiály, kde byla také listina s podpisy všech účastníků plenéru, mimo jiné i knihaře Jana Soboty," uvedl místostarosta Petr Zahradníček s tím, že tiskoviny byly předány městskému kronikáři. (kš)