Zmatení jsou někteří turisté, kteří v těchto dnech přijíždějí navštívit poutní kostel v Chlumu Svaté Maří. Jeho průčelí totiž kvůli opravám obehnalo lešení a to je mate. Myslí si tak, že je celý areál uzavřený.
„Přijeli jsme se podívat na dokončení renovace kláštera. Jsme ale zklamaní, že jsme se nemohli dostat dovnitř. Hlavní brána je zamčená. Zvenku je ale kostel hezký,“ řekl za skupinku turistů z Dánska Tommy Jensen.

Nebyli však sami, kteří návštěvu vzdali. Vzali za kliku, a když zjistili, že je zamčeno, nasedli do auta a odjeli.
Podle starosty Chlumu Svaté Maří Miroslava Hrůzy musejí být turisté trpěliví. „Zamčeno sice je, ale zavřeno pro veřejnost není. Lidé musí zazvonit a nějakou dobu počkat, než jim přijde někdo otevřít,“ poradil případným zájemcům o prohlídku chrámu Hrůza. Stavební ruch panuje nejen před kostelem, ale také uvnitř. Zejména v samotném chrámu, kde restaurátoři opravují interiér a monochromní výmalbu. Průčelí kostela by mělo svoji novou podobu dostat do konce října. Veškeré práce by měly být hotové do konce dubna příštího roku.