Před kostelem Božího Těla v Kraslicích postává asi šedesát lidí. V rukách drží svíčky a vzájemně se zdraví. Jsou tu staří, mladí a dokonce děti. Všichni čekají, až je přivítá místní farář Peter Fořt a pozve na obřad velikonoční vigilie. Ještě před tím ale vzplane oheň před hlavním vstupem do kostela. Zasvěcení dobře vědí, že následuje zapálení vysoké velikonoční svíce – paškálu. To symbolizuje vzkříšeného Ježíše Krista, jehož světlo podle křesťanské nauky rozráží temnoty smrti. „Zatím nikdo nesmí být v kostele ani žádné světlo. My ho tam totiž teprve přineseme,“ pověděl k lidem farář.

Krátce na to vyzve přítomné, aby ho následovali do ztemnělého kostela. Procesí se zastavuje uprostřed božího chrámu a čekají na další pokyn. Tím je, aby si připálili od paškálu a světlo postupně předali ostatním. Tma se vytrácí a kostel ožívá. Lidé usedají do lavic, někde ve skupinkách, jinde si zase člověk zůstává osamocen v rozjímání. Všichni ale čekají na sváteční slovo. „Velká noc spojila Boha s člověkem. Nyní již zhasneme svoje svíci a rozzáříme naše duše,“ pronesl během obřadu Fořt. Duchovní atmosféru ještě více umocnil zpěv radostného Aleluja s úctou ke Kristu a zvuk varhan. K těm na kostelním kůru usedl Petr Rojík obklopen pěveckým ženským sborem.

„Velikonoce jsou největším církevním svátkem roku. Je v nich velká symbolika. Světlo a život přichází do krajiny, stejně tak jako dlouho očekávané jaro,“ řekl varhaník s tím, že na velikonoční vigilii v Kraslicích se tradičně scházejí farníci z celého okolí.

Bílá sobota je podle církve připomínkou Ježíšova přebývání v hrobě a jeho sestoupení do podsvětí. Je to den modliteb, rozjímání a postu. Velikonoční noc pak zvěstuje smrt a vzkříšení v jediném celku. Vyjadřuje velikonoční vítězství nad smrtí a přechod z područí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. Slavnost Veliké noci je odedávna nocí bdění, v níž křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je. Velikonoční vigilie byla od prvních křesťanských dob noční slavností a končila teprve společným stolováním za rozbřesku nového dne.