Společně s výstavbou panelových domů v ulici pod kostelem se dalo podloží znovu do pohybu a začalo hrozit zřícení kostela. Tuto informaci a mnoho dalšího zajímavého o tomto svatostánku si mohli vyslechnout lidé, kteří sem zavítali při páteční Noci kostelů.

Kostel svatého Vavřince v Chodově je chráněn jako kulturní památka České republiky. V pátek při Noci kostelů sem zavítali návštěvníci a mohli si vyslechnout nejen poutavý výklad o historii této památky, ale také si poslechnout varhany či zažít výstup do věže a slyšet zvonění zvonů.

CVIČENÍ: Na kolonádě se dusil chlapec, v pátek hořela lanovka Imperial.
Cvičení záchranářů: Na kolonádě se dusil chlapec, hořela lanovka Imperial

Od roku 2005 je kostel v majetku města Chodova. Následujícího roku zahájilo město opravy kostela. V letech 2016–2017 byla provedena rekonstrukce všech čtrnácti pláten křížové cesty. Řada rozsáhlejších projektů byla dokončena v roce 2017, např. oprava krypty. Byl zrestaurován zvon Jan Vilém z roku 1658, který se jako jediný ze čtyř kostelních zvonů dochoval. Byly odlity dva nové zvony, na něž se složili obyvatelé města.

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů