Knižní trh nám dnes nabízí řadu životopisných a vzpomínkových publikací, které mají čtenářům přiblížit osudy významných osobností, zejména pak spisovatelů, herců, sportovců a dalších, které známe z filmů a televize. Vždyť jen málokdo měl to štěstí, aby se s těmito oblíbenými osobnostmi mohl setkat či s nimi dokonce hovořit.
Ani kniha či sledování televizního pořadu ale nemůže zanechat takový zážitek, jaký si člověk odnáší ze setkání při besedě, která se mu nabízí přímo u nás v Kraslicích.


Zde se díku Spolku města Kraslice mohli zájemci zúčastnit již tří takových besed. V loňském roce byl do Kraslic pozván spisovatel Arnošt Lustig, na podzim byl sál Domu kultury zaplněn obdivovateli herečky Jiřiny Jiráskové, letos 21. dubna pak přijeli do Kraslic známí umělci – herec Petr Kostka a paní Carmen Mayerová.
Naplněný sál základní umělecké školy byl svědkem neformálního vzpomínání obou umělců na začátky jejich divadelní dráhy, nejzajímavější role, režiséry a kolegy, životní osudy, nechyběly ani pro posluchače oblíbené veselé příhody z divadel i filmových natáčení.


V závěru pak oba hosté odpovídali na otázky přítomných. V nich zazněly názory na stav současného kulturního dění a problémy s ním spojené. Rozhodně nikdo z těch, co přišli na toto přátelské posezení, doplněné i menším pohoštěním, nelitoval toho, že využil pozvání na zajímavou akci.
Těmito večery Spolek přátel města Kraslice pomáhá doplnit a zpestřit nabídku kulturního vyžití ve městě. Poděkování za to patří především iniciátorovi této akce panu Otakaru Mikovi, který zajišťování těchto besed věnuje hodně úsilí a času.