Tak trochu informační zmatek provází tak zvané kotlíkové dotace, o jejichž čerpání mohou lidé v regionu kraj letos požádat. Peníze žadatel obdrží na výměnu starých, neekologických kotlů za nové. Karlovarský kraj díky dotaci od Ministerstva životního prostředí rozdělí mezi zájemce více než 64 milionů korun, přičemž první výzva je vyhlášena na březen. Dotace budou příjemcům vypláceny ex-post, tedy zpětně po předložení všech potřebných dokladů.

„Výše podpory je pak odstupňovaná podle typu zdroje vytápění. Například na nový kotel na uhlí může domácnost získat 70 procent z pořizovacích nákladů, na kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo až 80 procent. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o dotaci je však stanovena na 150 tisíc korun," vysvětlila Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Jenomže to je jenom část podmínek, které musí zájemce o kotlíkovou dotaci splnit. A přestože kraj spustil podrobnou informační kampaň a nabízí i osobní konzultace úředníků, především senioři poukazují na to, že částka, kterou musí dopředu uhradit, je příliš vysoká.

A dotace pro ně tudíž takřka nedostupná. Podle Zdeňka Lakatoše, starosty Abertam, zájem o dotace je, ale lidé postrádají více informací. Například tu, že pokud chtějí dotaci získat, musejí v žádosti předložit také potvrzení o Mikroenergetickém auditu, tedy částečném zateplení domu, které jim zpracuje energetický specialista, a maximální výše uznatelných nákladů zde činí dvacet tisíc korun. „To se ale částka dále zvyšuje a na to už nedosáhnu. Kotel bych vyměnil rád, ale to už je na mne finančně moc," uvedl jeden ze zklamaných lidí.

Podle informací krajského úřadu není nutné zateplit celý dům, ale pouze vyměnit okna či dveře. I to ale investici do kotlů pro lidi výrazně zvýší. Starostové tak organizují další debaty na úřadech a na některých radnicích se mohou zeptat přímo pověřeného úředníka. Starosta Abertam Zdeněk Lakatoš je rád, že kraj kotlíkové dotace vyhlásil, protože stojí o čisté prostředí v obci, a proto pro lepší orientaci lidí v této problematice požádal Krajský úřad Karlovarského kraje o metodickou pomoc. „Ta nám byla přislíbena a debata by se výhradně týkala pouze kotlíkových dotací. Právě mikroenergetický audit jim není jasný a tuto podmínku většina z nich nechápe," vysvětlil starosta. 

Také ve Žluticích je o kotlíkové dotace zájem a semináře na toto téma už zde organizovali. „Zájem byl velký, přesto se lidé obávají, že na to nebudou mít," sdělili na městském úřadu. V Karlových Varech naopak žádné dotazy od veřejnosti na kotlíkové dotace nezaznamenali. A to přesto, že lidé v krajském městě získají k už schválené dotaci pětiprocentní bonus. Ovzduší v Karlových Varech a Otovicích je podle studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo, znečištěné více než v ostatních městech a obcích v regionu. Kraslice na Sokolovsku vyčkávají, jaký bude zájem o kotlíkové dotace. Úředníci jsou přitom připraveni případně žadatelům pomoci s vyplněním potřebné žádosti.

„Informace o krajských dotacích jsme navíc zveřejnili na webových stránkách města. Jaký bude zájem, předpokládat nelze, ale doufám, že lidé této možnosti využijí. Výměny starých kotlů za nové by znamenaly plus pro životní prostředí v našem městě," řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Sousední Sokolov také doufá, že si o kotlíkové dotace zažádá co nejvíc lidí. „Doufáme, že toho lidé využijí, aby se snížila koncentrace škodlivin v ovzduší. Na radnici máme informační letáky a také na webových stránkách jsou odkazy na kotlíkové dotace. Detailní informace poskytuje krajský úřad. Pokud se ale žadatel obrátí na naše úředníky životního prostředí, velmi rádi a ochotně mu poradí," řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Také na Chebsku kotlíkové dotace zřejmě uspějí. „Zájem o ně jsme v Aši zaznamenali, zatím jsme obdrželi desítky dotazů. Kolik přesně lidí však nakonec o dotace zažádá, prozatím nevím. Lidé se budou hlásit přímo krajskému úřadu v březnu. My jsme nyní na Městském úřadě v Aši stanovili jednoho pracovníka z odboru životního prostředí, který bude fungovat jako poradce a pomůže všem lidem, kteří budou potřebovat informace o kotlíkových dotacích. Případně je odkáže na odborná místa. Takže z tohoto hlediska budeme mít o obyvatele postaráno. Žádost si však všichni budou muset vyplnit a odvézt na krajský úřad," uvedl starosta Aše Dalibor Blažek.V kraji by mělo dojít k výměně minimálně 440 kotlů na pevná paliva za jiné, ekologické zdroje vytápění. Kraj už nyní eviduje přibližně 120 vážných zájemců o dotaci. ⋌