Mimo jiných i zákaz kouření. Vedení školy přiložilo i mapku oblastí, kterých by se omezení měla dotknout. Vedení města odpovědělo, že takovou vyhlášku nevydá. Ani neupraví žádnou už existující tak, aby bylo kouření v blízkosti škol postižitelné. Představitelé města k tomu prý dospěli po dlouhé diskuzi a zároveň vysvětlili, proč se takto rozhodli.

"Vedení školy chtělo regulaci kouření na veřejném prostranství. Jednalo se o prostory kolem ISŠTE, dále kolem základní školy v ulici Pionýrů, také kolem sportovní haly a prostranství kolem vedlejšího hřiště s umělou trávou," zrekapituloval místostarosta Sokolova Jan Picka. Doplnil, že rada města se v minulosti již problémem zabývala. "Nyní jsme po dlouhé diskuzi rozhodli návrh školy neschválit. Nejsou na to kapacitní stavy, ani si neumíme představit vymahatelnost podobných nařízení. Městská policie bude tedy i nadále řešit ostatní zákonné zákazy kouření jako například na zastávkách MHD," doplnil.

Místostarosta zároveň zmínil, že podobný pokus omezit kouření u škol už zde v minulosti byl. Po zákazu kouření v okolí školy se studenti s oblíbenou cigaretou přesunuli o kousek dál, směrem k bytovému komplexu Ohře. "Následovaly stížnosti obyvatel tamních nemovitostí na nepořádek, zejména na hromady nedopalků," připomněl Picka.

Školy si podle města mohou samy vydat zákazy, například kouření, a poté si jejich dodržování pohlídat třeba kamerovým systémem.

Vedení školy však argumentuje tím, že celá věc má mnohem širší rozměr. "Není to jen o zákazu kouření. Náš návrh je mnohem obsáhlejší. Jde o místo, kde se koncentrují ISŠTE, Živnostenská škola a jedna základní škola. Dále je zde sokolovská pobočka vojenské školy a v zóně jsou ubytovaní žáci policejní školy. Zónu navštěvují též frekventanti Dětské technické univerzity ZČU v Plzni a prostor aktivně využívají i sportovní kluby mládeže v rámci volnočasových aktivit. Mělo by jít o jakousi bezpečnostní zónu, kde by bylo jasně dané: Nezlobte se, tady ne! Na mysli mám kouření cigaret, marihuany, pití alkoholu, močení na veřejnosti a dokonce i sexu na veřejnosti. A to vše u výše jmenovaných škol. To vše, co jsem jmenoval, jsem zde viděl. Jde o to, aby se do podvědomí lidí dostalo, že tohle opravdu ne. Klidnější pak budou nejen pedagogové, ale i rodiče dětí. Vyhláška by mohla být i časově omezena v době vyučování," říká ředitel ISŠTE Pavel Janus.

Ten je odhodlán proti těmto negativním jevům u škol bojovat i nadále, a to i po zamítnutí podnětu radou města.