„Oproti původně plánovanému rozdílu příjmů a výdajů ve výši - 928,7 milionu korun se nakonec ve skutečnosti podařilo vytvořit plusový výsledek ve výši 403,9 milionu. To je velmi příznivá zpráva pro celý kraj, protože díky tomu můžeme více peněz v tomto roce dát například do rekonstrukcí a oprav krajských silnic, do obnovy památek, ale chceme si ponechat také rezervu na nárůsty cen energií, které zůstávají pořád velkým problémem,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím, že hlavním důvodem pozitivní ekonomické bilance jsou nejen vyšší výnosy sdílených daní, ale také úspory na straně výdajů ve výši cca 13 procent.

Ilustrační foto
Předháníme se na slevomatu, kdo za pobyty nabídne méně, říká Jan Kronika

Karlovarský kraj původně loni počítal s tím, že bude hospodařit s příjmy ve výši 7,099 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,028 miliardy korun. Negativní bilanci se ale podařilo zvrátit. Díky ušetřeným penězům se tak dočkají různé subjekty finanční podpory. "Budeme moci přispět 20 miliony korun na novou fasádu a okna pro Základní školu Ostrov, zateplit budovu D nemocnice v Sokolově, což je akce spojená s obnovou oddělení následné péče a s financováním ve výši 16 milionů korun. V plánu je také vložení financí do nových dotačních titulů, z nichž se jeden týká oblastí zapsaných na seznam UNESCO, či podpoření částkou 5,2 milionů korun projekt nového krematoria v Doupovském Hradišti," uvedla mluvčí úřadu Jana Pavlíková.

„Jsme připraveni posílit rovněž odvětví cestovního ruchu a lázeňství, které je zdecimované obdobím pandemie COVID-19, částkou 10 milionů korun a chceme navýšit prostředky v dotačním programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí pro rok 2022 o 6 milionů korun,“ dodal hejtman.

Karlovarský kraj měl na konci roku 2021 na účtech 2,014 miliardy korun. O rok dříve to bylo 1,634 miliardy.