Účelem podpory je motivovat lékaře, aby i nadále provozovali své praxe, zároveň je chce vedení kraje ocenit za to, že se stále starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům kraje.

„Nápad finančně podpořit lékaře nad 65 let vzešel při jednání se zástupci obcí během Cest krajem, které s kolegy pravidelně absolvujeme. S ohledem na aktuální situaci ve zdravotnictví si plně uvědomujeme význam těchto lékařů, jimž patří obrovské poděkování za jejich nepřetržitou práci. Současně chceme praktiky, pediatry a zubaře motivovat, aby pokud možno ještě odložili svůj odchod do důchodu a pomohli nám překlenout období, než se vrátí mladí stipendisté lékařský fakult zpět do kraje a otevřou si zde své ordinace nebo posílí kapacity zdravotnického personálu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že kraj na tyto účely vyčlenil částku 3,5 milionu korun ročně.

Ilustrační foto.
Karlovaráka prý napadli cizinci, policie to neřeší. Zabývá se poplašnou zprávou

Příspěvek je určen lékařům, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku minimálně 65 let a poskytují zdravotní služby na území Karlovarského kraje. Současně musejí ordinovat alespoň 20 hodin týdně a mít minimálně 800 registrovaných pojištěnců. O podporu mohou lékaři žádat od 2. 1. 2024 až do vyčerpání alokace pro příslušný kalendářní rok, a to maximálně jednou ročně. „Předpokládáme, že program poběží do roku 2028, poté by mělo dojít ke stabilizaci zdravotní péče v kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek

Pro bližší informace kontaktujte pracovníky z odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje.