Radní Karlovarského kraje rozhodli, že v rámci dotačního Programu na podporu rodiny mezi žadatele rozdělí částku ve výši 610 tisíc korun.

„Opět po roce jsme vyhlásili krajský dotační program, kterým se snažíme pomoci subjektům z neziskového sektoru realizovat aktivity podporující rodiny. Právě v této oblasti totiž pociťujeme nutnou potřebu podpory, ať už se jedná o činnosti směřující k předcházení negativních jevů v rodinách nebo pobytové akce pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Zázemí sokolovské nemocnice si zblízka prohlédli i gymnazisté.
Nemocnice Sokolov poskytuje pacientům profesionální a bezpečnou péči

Maximální výše dotace mohla činit 100 tisíc korun, v případě edukačně-terapeutických aktivit nebo pobytových akcí 70 tisíc korun. Dotace jsou určeny na projekty zaměřené na poradenství včetně asistence při setkávání rodičů s dětmi, kdy jsou rodiče v konfliktní situaci, na projekty zaměřené na edukaci rodičů k dovednostem potřebným k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při výchově. Dále také na programy cílící na dovednosti vedoucí k zabránění umisťování dětí mimo biologickou rodinu a na dovednosti potřebné pro převzetí dětí do péče. Finanční podpora je také poskytována na edukačně-terapeutické aktivity nebo pobytové akce pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Součástí projektů může být i krátkodobé hlídání dětí a péče o ně, a to jako doprovodná služba k podporovaným aktivitám.