„Díky cílené podpoře Karlovarského kraje se u nás v regionu můžeme pochlubit kvalitním značením turistických tras, což se pozitivně promítá i do jeho návštěvnosti. Stále více lidí využívá tyto trasy ke svým volnočasovým aktivitám. Krajská dotace by měla jít na cestovní náhrady značkařům a také pokrýt část materiálových nákladů, včetně těch, které jsou určeny na kontrolu a potřebnou opravu informačního systému,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Klub českých turistů se již 135 let stará o údržbu značení pěších turistických tras po celé zemi. Jen na území Karlovarského kraje bylo k 1. lednu letošního roku vyznačeno přes 1 600 kilometrů těchto tras. Podle schválených plánů letos obnoví více než 500 kilometrů. Každý rok by se totiž mělo jednat o jednu třetinu z celkového počtu kilometrů.